Lidingös hemtjänst tidigt ute med omsorgskontakt

Lidingö stads hemtjänst hör till en av de första kommunerna i landet med att införa en fast omsorgskontakt för alla sina brukare. Det är en del i arbetet med att skapa kontinuitet och trygghet för hemtjänstens kunder.

Riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) utsågs år 2019 av regeringen till särskild utredare med uppdrag att införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Då hade man inom Lidingö stads hemtjänst redan börjat att fundera i dessa banor och Lidingös stads hemtjänst har också varit ett bollplank i Barbro Westerholms utredningsarbete.

– Det här är en stor förändring som inbegriper verksamhetens alla medarbetare vilket gör att det tar tid. Det görs ett systematiskt arbete och vi har kommit en bra bit på väg. Förslaget till lagförändring stämmer bra överens med hur vi nu arbetar, säger Birgitta Sköld, (LP), ordförande i omsorgs och socialnämnden.

I dag har alla cirka 750 kunder i den kommunala hemtjänsten en fast omsorgskontakt. Denna kontakt, som är utbildad undersköterska, ansvarar för att en individuell plan upprättas och sedan följs upp. Omsorgskontakten ska också bland annat se till att alla funktioner runt kunden samordnas, att kunden hålls informerad om sådant som berör kunden. Omsorgskontakten ska vara en namngiven person som både kunder och anhöriga ska kunna vända sig till med frågor och synpunkter.

– Det här är en viktig del i arbetet med att öka tryggheten för både kunder och anhöriga. Vi arbetar också för att begränsa antalet personer som arbetar runt våra kunder så att det är bekanta ansikten som kommer hem till dem. Kontinuerlig kompetensutveckling av hemtjänstpersonalen är ett annat fokusområde, säger Birgitta Sköld.

Huvuddelen av Barbro Westerholm förslag till lag föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Men inom stadens hemtjänst är det redan verklighet.