Workshop ska inspirera unga att söka sommarjobb

För att uppmuntra ungdomar att själva söka sommarjobb bjuder staden in till workshops där man får tips och idéer för hur man skriver ansökan och vad man ska tänka på inför intervjun. Satsningen ska stärka ungdomarna och sporra till egna initiativ.

Tidigare år har Lidingö stad erbjudit ungdomar att via kommunen söka sommarjobb. I år erbjuds ungdomarna i stället stöd och vägledning i hur man söker sommarjobb på hela arbetsmarknaden.

– Vi vill stärka och förbereda ungdomarna så att de själva lyckas hitta sommarjobb på en bredare arbetsmarknad. Att på egen hand ha tagit initiativ och lyckats få en anställning stärker självförtroendet. Jag tror att det på sikt är en framgångsrik väg att gå, säger Birgitta Sköld (LP), vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

Workshopen hålls vid två tillfällen och inleds med en föreläsning av rekryteringskonsulten Christoffer Toll. Efter föreläsningen blir det workshop i mindre grupper där deltagarna får möjlighet att bolla idéer kring sin ansökan med medarbetare från Lidingö stads arbetsmarknadsenhet och fritidsgårdar. Man vill på det här sättet få ungdomarna att hitta jobb och skapa egna nätverk.

– Fritidsgårdarna har sedan tidigare stöttat ungdomarna i att söka sommarjobb på egen hand. Nu erbjuder vi alla Lidingöungdomar i åldern 15-17 år den möjligheten, säger Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande i utbildningsnämnden.

-Vi för också en dialog med Företagarna Lidingö om att skapa en Facebook-grupp där lokala företagare kan annonsera om lediga sommarjobb, säger Birgitta Sköld.