Bli inspirerad som anhörig

(Pressmeddelande från Lidingö stad 2021-09-30)

Den 4 oktober startar den nationella Anhörigveckan, en vecka då vi vill uppmärksamma de 1,3 miljoner personer i vuxen ålder som regelbundet vårdar, hjälper eller stödjer någon i sin närhet. Det är nästan var femte person i landet. Lidingö erbjuder flera inspirerande livesända föreläsningar och en digital paneldebatt för dig som är anhörig.

Anhörigveckan har arrangerats sedan 2005 av Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Den 6 oktober infaller nationella och europeiska anhörigdagen, som uppmärksammar anhörigas situation i hela Sverige och Europa.

Alla anhöriga drar verkligen ett tungt lass, ofta helt på ideell basis, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs- och socialnämnden. Det vill vi lyfta och hylla. Utan de anhörigas hjälp skulle våra äldre och personer med funktionsnedsättningar ha ett mycket mindre bra vardagsliv. Majoriteten satsar extra i budgeten på att stödja anhöriga.

Tre inspirerande föreläsare

Ola Polmé berättar på måndagskvällen den 4 oktober med humor och även lite galghumor om ett antal typiska situationer där bemötandet är a och o och hur viktigt det är med att bemöta gott och ha en god relation. Ola vänder sig särskilt till gruppen anhöriga som har närstående med demenssjukdom.

Bella Stensnäs, legitimerad psykolog, föreläsare och utbildare med fokus på stress och stressrelaterad ohälsa föreläser om stresshantering och hur man själv kan motverka att drabbas. Bella vänder sig till alla anhöriga som lever i ett stressfyllt anhörigskap.

Eric Donell peppar anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar om hur vi ska få det att funka i vardagen. På ett lättsamt och inspirerande sätt ger han kunskap om strategier för skola, socialt samspel, tidshantering, ordning och reda, arbete, sömn och tics för personer med ADHD, Tourette och autism/Asperger. Han ger praktiska, handfasta tips och tricks på hur du ska bemöta, hjälpa, planera för att skapa flyt och förståelse i vardagen.

Innan föreläsningen med Erik Donell börjar blir det livesänd panel med stadens elevhälsa, Linn Baader från Attention Stockholm samt anhörigkonsulent Anita Eriksson. Deltagarna berättar bland annat om sina uppdrag och vilket stöd som kan erbjudas. Särskilt föräldrar med skolbarn kan vara intresserade av att lyssna. Omsorgs- och socialnämndens ordförande Birgitta Sköld hälsar alla välkomna.

För att lyssna på föreläsningarna behöver du anmäla dig. Det gör du på vår webbplats där hela programmet finns.