Apropå polisfrågan och stölder av däck och andra bildelar på Lidingö

Polisbil

För oss som såg SVT:s Uppdrag granskning den 14 april om de utländska stöldligorna från Baltikum som år efter år systematiskt, och i närmast industriell form, stjäl insamlade kläder från klädinsamlingslådor runt om i Stockholmsområdet, är det lätt att bli uppgiven. Det blir inte bättre när man på Brottsplats Lidingö läser om de frekventa och systematiska stölderna från bilar på Lidingö. Samma typ av ligor som stjäl insamlade kläder härjar sannolikt med bildelsstölder på Lidingö också.

När Uppdrag granskning, efter ett synnerligen omfattande eget framgångsrikt spaningsarbete, ville intervjua ansvarig polischef för att höra polisens syn på de systematiska klädstölderna, blev det tvärnobben. ”Det är så här att ni får ingen intervju”, meddelar polisens presstalesman och hänvisar istället till en mailsvar.

Jag tror att det behövs en landsomfattande folklig resning mot regeringen (inte Polismyndigheten, det är regeringen som styr myndigheterna) om hur märkligt Polismyndigheten tycks fungera i vårt land. Få andra myndigheter kan bara tvärnobba att tala med pressen. Så kan vi inte ha det.

Här på Lidingö har vi i lokalpolitiken (jag företräder Lidingöpartiet i kommunstyrelsen) under många år försökt få till lokala områdespoliser med placering på Lidingö för att kunna ha kunskap om ön och brottsbilden här. Men icke. Polisen säger sig inte ha resurser att avsätta områdespoliser som bara fokuserar på Lidingö.

I september 2020 skrev alla partier på ön – från höger till vänster – under ett öppet brev till Polismyndigheten där vi krävde ökad polisnärvaro med lokalt placerade och lokalt kunniga poliser. I februari 2021 fick vi äntligen svar från Polismyndigheten, ett tämligen intetsägande svar, utan några tydliga löften om lokal placerade områdespoliser och tidplan för det.

Så sent som den 8 april i år skrev vi i Majoriteten ett svar på polisens svarsbrev där vi kräver att (till att börja med) minst två områdespoliser ska placeras på Lidingö och jobba för och på Lidingö hela tiden. Löfte om det vill vi få in i den samverkansöverenskommelse, kallas även ”Medborgarlöfte”, som vi ska skriva med polisen för åren 2021-2023.  

Vårt förslag är att områdespoliserna ska ha sin bas i Lidingö polishus, tillsammans med de s.k. ambassadpoliserna, som redan finns där, men som inte specifik jobbar med Lidingöbornas behov, t.ex. att stävja stölder från bilar, ungdomsrån, narkotikamissbruk bland unga etc. Självklart ska områdespoliserna inte sitta inlåsta i polishuset, men det har ett mycket stort värde att de faktiskt har sitt ”kontor” på ön och inte inne på Kungsholmen. Personligen ser jag och Lidingöpartiet det inte som främmande att de då och då (när de blivit fler än två och kanske rent av också kompletteras med någon civilanställd ”polis”) även har mottagningstid för allmänheten. Ön har trots allt närmare 50.000 invånare! För dryga 25 år sedan hade Lidingö 45 (!) lokalt placerade poliser och en öppen polisstation. Trots regeringens ständiga tjat om rekrytering av tiotusentals nya poliser kan tydligen inte ens två av dessa poliser avdelas för Lidingös behov. Det är märkligt!

I Polismyndighetens egen strategiska plan (Strategisk plan för åren 2020-2024) finns ett eget målområde för vad polisen själva kallar ”stark lokal polisnärvaro” (Mål 2: Stark lokal närvaro) där det bl.a. sägs ”En stark lokal närvaro är en central del i det brottsbekämpande och trygghetsskapande arbetet. Under perioden 2020–2024 kommer Polismyndigheten tillföras ytterligare resurser. Att stärka den lokala närvaron är en prioriterad del när resurserna ska fördelas. Därtill är det av betydande vikt att verksamheten stöds av effektiva och ändamålsenliga metoder, utrustning och lokaler”.

Det är dags att börja göra verkstad av det målet nu, lämpligen genom att till att börja med tillsätta två områdespoliser med placering på Lidingö. Lämpliga lokaler har skattebetalarna byggt redan 1979, så det är bara att flytta in i vårt fina Lidingö polishus!

Lars H Ericsson, ordförande i Lidingöpartiet och ledamot av kommunstyrelsen för LP