Lidingös fältkuratorer ser barn och unga

Det förebyggande arbetet med barn och unga är prioriterat på Lidingö. Tre fältkuratorer med socionombakgrund finns därför på plats sedan i höstas. ”Kan vi fånga upp barn och unga tidigt så har vi vunnit mycket”, säger Alex Heidari, enhetschef på omsorgs- och socialförvaltningen.

Fältkuratorerna arbetar med barn, ungdomar och föräldrar på platser där de befinner sig i sin vardag – som exempelvis förskola, skola, föräldramöten och fritidsverksamheter. De kan ge råd och stöd men även vägleda till rätt insatser och aktörer. 

Ser helheten kring barnet

Genom att besöka allt från skolor och fritidsgårdar till barnmorskemottagning och räddningstjänst, kan de tre fältkuratorerna på nära håll skapa sig en bild av helheten och de behov som finns. 

– När vi träffar yrkesverksamma, barn och föräldrar får vi en helhetsbild kring hur ett barn har det och vilket stöd som kan behövas, säger Linnea Hagström, en av de tre fältkuratorerna.

Fler satsningar på det förebyggande arbetet

En ytterligare satsning inom det förebyggande arbetet är ”Trygg uppväxt”, en samverkansmodell mellan skola och socialtjänst på Lidingö. 

– Tanken är att vi vid behov ska samarbeta med olika verksamheter i barns liv, från att de är små och är i kontakt med barnavårdscentralen till att de går i skolan, säger fältkurator Philip Uriri. 

Alex Heidari fyller i:

– Grunden i det nya arbetssättet är att möta barn, unga och föräldrar med stöd och hjälp i ett tidigt skede, innan bekymren hunnit växa sig stora och det kan behövas mer omfattande insatser, säger Alex Heidari. 

Arbetet är under utveckling och fältkuratorernas arbete är en viktig del i den satsningen. 

– Beslutet att prioritera det förebyggande arbetet med barn och unga på Lidingö är taget i storpolitisk enighet. Det är väl investerade resurser och en satsning på framtiden, avslutar Birgitta Sköld, ordförande i omsorgs- och socialnämnden.