Möjligheten för samlingar på Tor ska finnas kvar

måndag 14 maj 2018 00:01

Vi har förståelse för att de som bor på Tor idag känner oro över att det kan bli svårt att ta sig till stadshuset för att ta del av samvaron där, när Mötesplats Centrum flyttar. Därför vill vi säkerställa att det även inrättas en samlingslokal på Tor för dem som bor där. Det skriver Birgitta Sköld (LP), Carl-Johan Schiller (KD) och Daniel Källenfors (M).

Möjligheten för samlingar på Tor ska finnas kvar även framöver. Tidigare under mandatperioden beslutades att externa verksamheter, som till exempel Mötesplats Centrum och biblioteket, ska flytta in i vårt nya stadshus när det står klart om ett drygt år. Det tror vi är bra, då stadshuset kommer att bli en plats i centrum dit många lidingöbor går för att låna böcker, besöka mötesplatsen, stadshusdoktorn eller för att ta del av den kommunala servicen.

Men vi har förståelse för de som bor på Tor idag och känner en oro över att det kan bli svårt att ta sig till stadshuset för att ta del av samvaron där. Därför vill vi säkerställa att det finns bra lokaler kvar där dagens Mötesplats huserar. För oss är det viktigt att de finns gott om möjligheter att leva ett gott liv även som senior på Lidingö.

Sammanfattningsvis kommer våra tre partier verka för en ny mötesplats i stadshuset samt att en samlingslokal inrättas på Tor för de som bor där.

Birgitta Sköld (LP)
Carl-Johan Schiller (KD)
Daniel Källenfors (M)

Se Lidingösidan >>