Kammarrätten ger Lidingö stad rätt om nyanländas bostadskontrakt

Lidingö stad fick rätt!

Nu konstaterar även Kammarrätten att Lidingö stad hade rätt att säga upp nyanländas bostadskontrakt efter den tvååriga etableringstiden.

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2017 att nyanlända som enligt bosättningslagen tilldelats bostad på Lidingö sägs upp från sina boenden då etableringstiden är slut.

Miljöpartiet överklagade beslutet till förvaltningsrätten som avgjorde målet till kommunstyrelsens fördel. Domen överklagades därefter till Kammarrätten som även de ger Lidingö stad rätt.

– Vår bedömning var att utgå från att alla Lidingöbor skulle behandlas lika. I och med domen så kan vi nu se att kammarrätten delar vår uppfattning. Lidingö ska vara en plats där egen försörjning och egen bostad ska vara huvudprincip och bostadsstöd är en temporär insats för att komma på fötter igen, säger omsorgs- och socialnämndens ordförande Birgitta Sköld (LP).