Satsning för snabbare integration av nyanlända barnfamiljer

Staden har ansökt och fått en halv miljon kronor i stadsbidrag som ska främja integrationen av nyanlända föräldrar med yngre barn. Pengarna ska användas till att hjälpa framför allt nyanlända kvinnor med små barn till en meningsfull fritid och se till att de får en snabbare integration i samhället.

− Vi vet att många nyanlända föräldrar, framför allt kvinnor med yngre barn, som ännu inte påbörjat sin etablering eller är föräldralediga, inte känner till och deltar i de aktiviteter som ordnas. Målet med satsningen är att hjälpa dem att bryta isoleringen, skapa nätverk och kontakter så att de snabbare kommer in i samhället, säger stadens integrationspedagog Fouad Amjad.

Kvinnor i fokus

Pengarna kommer att användas till att anställa en projektledare på halvtid som i samarbete med enheten för arbetsmarknad, bostad och integration kommer att driva projektet, planera möten, aktiviteter och besök på olika verksamheter i staden som exempelvis öppna förskolan, bibliotek, språkkaféer och Sagateatern. Det kommer även att finnas en möteslokal i Högsätrahuset dit man kan komma för att få stöd, vägledning och information om olika
aktiviteter och verksamheter.

− Bland de nyanlända som kommer till Sverige är det särskilt kvinnorna som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden och i samhället. Det här projektet är ett sätt att ge dem bättre förutsättningar att integreras och bli en del av det svenska samhället, säger Birgitta Sköld, ordförande i omsorgs-och socialnämnden.

Projektet, som kommer att pågå fram till december 2019, sker i samarbete med stadens befintliga verksamheter, frivilligorganisationer och det lokala föreningslivet.

Se Lidingö stads hemsida >>