Om Östlig förbindelse

Centerpartiet på länsnivå har tillkännagivit att man vill ha en östlig förbindelse, från Nacka till Ropsten. Lidingösidan har samlat Lidingöpartiernas kommentarer om detta. Här är Lidingöpartiets kommentar från ordförande Lars H Ericsson. 

Lidingöpartiet har inget principiellt emot att Östlig förbindelse byggs mellan Nacka och Värtahamnen förutsatt att den byggs inklusive en spårvägsförbindelse. Vi anser dock att finansieringen är statens ansvar.

Skulle vi samtidigt få bindande garantier för att Spårväg city verkligen fullbordas omgående (inte om 10-20 år) skulle vi kunna tänka oss att Lidingö stad var med och bidrog ekonomiskt till just spårvägen i Östligt förbindelse. Bildelens finansiering i Östlig förbindelse är dock statens ansvar menar vi. Utan Spårväg citys snara fullbordan blir det dock noll i bidrag från Lidingö stad till Östlig förbindelse.

Prio 1 för Lidingöpartiet är dock att Spårväg city fullbordas till Ropsten och kopplas ihop med Lidingöbanan.,

Prio 2 för Lidingöpartiet är en omdragning av Lidingöbanan via Lidingö centrum.

Prio 3 skulle vara Östlig förbindelse inkl spårväg.

Vi skulle också gärna vilja se att Tvärbanan drogs vidare från Solna till Ropsten, via Universitetet eller Nya Karolinska. Så som de ursprungliga planerna var i Tvärbanans – ”Hästskospårvägen” – begynnelse. Då skulle även kollektivtrafikresenärerna få sin ”Norra Länk”. Varför inte genom att merutnyttja Värtabanan, för att pressa kostnaderna. Värtabanan är klart underutnyttjad.

Se Lidingösidan >>