Riksdagen bör rösta nej till regional planering

SKL vill att riksdagen röstar nej till civilutskottets förslag att införa bestämmelser om obligatorisk regional fysisk planering i plan- och bygglagen. Det försvagar den lokala demokratin.

Två uppenbarligen väldigt kloka politiker, Lena Micko (S) och Anders Knape (M) vid SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

För att motverka politikerförakt är det väldigt viktigt att det kommunala självstyret värnas. Staten och regionerna får inte bli kravmaskiner som ger diktat kring den kommunala planeringen. Vi har redan nog av detta inom andra politikområden!

Lidingöpartiet uppmanar alla riksdagsmän att rösta nej till förslaget!