Lidingömajoriteten ense om att vara oense om tiggeriet

Lidingöpartiet, tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna, går nu vidare med vallöftet att förbjuda tiggeri på Lidingö. Liberalerna, som också ingår i majoriteten, har valt att inte stödja förslaget. Tiggeriförbudet kommer till att börja med bara att omfatta våra olika centrumområden på ön, eftersom ett generellt tiggeriförbud inom hela kommunen tyvärr ännu inte har stöd i den nationella lagstiftningen.

Pressmeddelande från Lidingö stad

På nästa kommunstyrelse, den 3 juni, kommer frågan om att remittera ett förslag om tiggeriförbud till polisen och näringsidkare som bedriver verksamhet inom de områden där förbudet föreslås gälla upp. Tre av Lidingömajoritetens fyra partier stöttar förslaget om tiggeriförbud medan Liberalerna är emot ett förbud. Frågan om ett tiggeriförbud diskuterades under majoritetsförhandlingarna i höstas. Då man hade skilda åsikter enades man om att hålla frågan utanför överenskommelsen.

  • Vi gjorde upp frågan redan i förhandlingarna efter valet. Det är känt sedan tidigare att vi har olika åsikter i frågan och respekterar varandras perspektiv. Moderaternas linje är att ingen ska behöva tigga i Sverige. Därför behövs ett tiggeriförbud för att motverka den organiserade brottslighet som utnyttjar tiggeriet för att tjäna pengar, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

Lidingöpartiet och Kristdemokraterna delar Moderaternas linje och Birgitta Sköld (LP), vice ordförande i kommunstyrelsen, fortsätter:

  • Många känner att det är otryggt att tiggare sitter utanför matvaruaffären och tigger. Givetvis tar vi denna otrygghet på allvar. I samband med att Vellinge vann rättsprocessen kring sitt tiggeriförbud så började vi titta på frågan och nu lägger vi fram ett förslag på tiggeriförbud, säger Birgitta Sköld (LP).

Kommunalrådet Amelie Tarschys Ingre (L) delar inte bilden av att ett tiggeriförbud är nödvändigt.

  • Tiggeri är ingen lösning på fattigdom men lösningen är inte heller att förbjuda tiggeri och förbjuda människor att ge pengar. Många som tigger kommer från Rumänien och Bulgarien där fattigdomen är stor och diskrimineringen drabbar minoriteter t ex romerna. Därför vill vi öka stödet till organisationer som bedriver ett effektivt arbete på plats och att genom EU-samarbetet ställa krav på dessa länder att de tar hand om sina medborgare så att de får en dräglig tillvaro i sina hemländer och slipper tigga , säger Amelie Tarschys Ingre (L).

Carl-Johan Schiller (KD) håller med Amelie om att krav borde ställas på att varje enskilt EU-land ska ta hand om sina medborgare, men menar också att tiggeriförbud är nödvändigt.

  • Det går inte att förbjuda fattigdom, men tiggeri är inte en väg ut ur fattigdom. Istället riskerar det att permanenta fattigdom och utanförskap. De som tigger behöver en väg ut snarare än att vi ser på när organiserad brottslighet hindrar dem från att skapa sig en annan försörjning, säger kommunalråd Carl-Johan Schiller (KD).

Remisstiden för tiggeriförbudet är satt till den 1 augusti så beslutet om ett eventuellt tiggeriförbud planeras att fattas på kommunfullmäktigesammanträdet i september.