Lidingö stads hemtjänst uppmärksammas av TV-bolag från Hong Kong

När RTHK – Radio Television Hong Kong ska göra ett program om svensk äldreomsorg, valde man att låta Lidingö stads hemtjänst representera hemtjänstinslaget i programmet. I veckan fanns ett inspelningsteam på fem personer på plats på Lidingö och gjorde intervjuer med två av våra kunder på Hiertagården. Syftet med inslaget är att visa hur svensk hemtjänst fungerar och hur den hjälper den äldre att leva ett aktivt liv och kunna bo kvar i sitt eget hem.

Hong Kong i likhet med många andra länder brottas med problematiken kring en åldrande befolkning. Välfärdssektorn är inte utbyggd och det finns ingen utvecklad äldreomsorg, likt den vi har i Sverige. Traditionellt har det oftast varit den egna familjen som tar hand om och vårdar sina äldre. För att få inspiration och diskussion kring denna problematik kontaktade tv-bolaget Socialstyrelsen. En av anledningarna till att just Lidingö stads hemtjänst blev utvald var genom tips från Demenscentrum. Programmet kommer att visas på tv i Hong Kong under hösten.

– Det är väldigt roligt att Lidingö stads hemtjänst uppmärksammas i programmet och det visar på det goda arbete som hemtjänsten utför, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i Omsorgs- och socialnämnden.

Programledaren Albert intervjuar pigga hundraåringen Anna-Lisa Björkman i hennes lägenhet på Hiertagården