Lidingökampanj mot våld i nära relation

I dag 5 mars 2019 lanserar lokala kvinnojouren Kerstin en omfattande kampanj på Lidingö som syftar till att bryta tystnaden kring våld i nära relationer.

Tanken bakom kampanjen är att man ska våga se och prata om våld i nära relationer. Att synliggöra men också informera om att det finns hjälp och stöd att få för de kvinnor som utsätts.

Var tredje kvinna på Lidingö har utsatts för våld i en nära relation. Att våga prata om det är ett viktigt första steg till förändring. Kvinnojouren vill visa hur vi gemensamt kan arbeta för att minska våldet, men också informera om att hjälp och stöd för de kvinnor som utsätts finns att få, säger Ingegerd Smedensjö, volontär på Kvinnojouren Kerstin och ansvarig för kampanjen.

För att sprida budskapet om att våga agera och visa kurage har man sju lokala ambassadörer till sin hjälp. Först ut är f d fotbollsproffset Jesper Blomqvist.

Omsorgs- och socialnämndens ordförande Birgitta Sköld (Lidingöpartiet) välkomnar kampanjen.

Barnperspektivet är viktigt för Jesper som tror att idrotten fyller en viktig roll för barn med svåra hemförhållanden. Även om han själv haft en bra uppväxt är han medveten om att det inte ser likadant ut för alla barn.

Vi inom nämnden tar problematiken på stort allvar. Det här ligger helt i linje med majoritetens satsningar för att motverka våld i nära relation. Vi vet att det är ett problem på Lidingö och att vi ligger över snittet i antal brottsanmälningar inom just detta området. I höstas startade staden en utbildningssatsning inom våld i nära relation, som avslutades i januari. Detta för att säkerställa att staden arbetar utifrån våra riktlinjer och de nationella strategierna.

Kampanjen ”Ord räddar liv” pågår från och med i dag, tisdag, och 13 veckor framåt. Stadens samordnare för våld i nära relation påtalar att stöd och hjälp finns att få hos staden.

Stöd och hjälp för vuxna

  • Lidingö stads mottagning når du på 731 30 00, be att bli kopplad till mottagningen våld i nära relation.
  • Kvinnojouren Kerstin har jouren öppen enligt deras hemsida: https://kvinnojourenkerstinlidingo.se/
  • Nationella stödlinjen för män som använder ett våldsamt beteende: 020-555 666 eller https://www.valjattsluta.se/
  • Kvinnofridslinjen – språkkunskaper – dygnet runt – 020 – 505050. https://kvinnofridslinjen.se/

Stöd och hjälp för barn och ungdomar

  • UMO https://www.umo.se/vald-och-krankningar/vald-ar-inget-tecken-pa-karlek/
  • Origo https://www.origostockholm.se/
  • Bris https://www.bris.se/for-barn-och-unga/just-nu/