Politikerdebatt: Bygg mer eller mindre

torsdag 19 april 2018 16:43

NIO PARTIER PÅ PLATS. Gårdagens debatt mellan Lidingös nio partier i Ansgarskyrkan gav inga nya besked i stort, men blev en bra summering av de olika partiernas positioner när det gäller några frågor. Arrangören ”Lidingövillor, villaägarföreningar i samverkan” hade i förväg publicerat frågorna så de drygt 50 åhörarna visste vad som skulle debatteras. Alf Lundberg, ordförande för Lidingövillor, ledde debatten och genom en effektiv tidmätning blev det stundtals en snabb debatt, vilket säkert alla uppskattade.

Politikerna vid det extra långa bordet. Fr.v. Patrik Sandström, MP, Daniel Källenfors, M, Patrik Buddgård, C, Amelie Tarschys Ingre, L, Carl-Johan Schiller, KD, Niclas Svensson, S, Birgitta Sköld, LP, Iréne Borgenvik, SD och Sven Erik Wånell, V.Politikerna vid det extra långa bordet. Fr.v. Patrik Sandström, MP, Daniel Källenfors, M, Patrik Buddgård, C, Amelie Tarschys Ingre, L, Carl-Johan Schiller, KD, Niclas Svensson, S, Birgitta Sköld, LP, Iréne Borgenvik, SD och Sven Erik Wånell, V.

Här är något av vad de olika partiföreträdarna hann säga under den drygt två timmar långa debatten.

Byggandet
Patrik Sandström, MP, sa att det behövs klimatsmarta hus, att det behövs fler lägenheter och att man kan bygga ihop Centrum med Larsberg och Högberga, utefter Södra Kungsvägen. Vi vill att Lidingö ska vara livskraftigt så att det finns affärer nära bostäderna. Lidingö ska utvecklas, inte stanna upp. Det känns svårt att majoriteten hyllar en sovstad. ”Vi vill ha en bra stad, de vill ha en liten”.

Daniel Källenfors, M, sa att moderaterna omprövat sin byggpolitik och inte har som mål att öka byggandet. ”Det är bra som det är”. Lidingö är en förort till Stockholm, det ska vara annorlunda när man kommer hit.

Patrik Buddgård, C, vill utveckla stadsdelarna och behålla småstadskänslan med en blandning av de boendeformer som finns nu. ”Majoriteten tog avstånd från sitt eget samrådsförslag. Nu har ett nytt kommit som ligger nära oss”.

Amelie Tarschys Ingre, L, sa att det idag är en bra blandning på byggandet. Översiktsplanen för år 2030 säger att det då ska bo 51 900 på ön. Förskollärare vill inte arbeta här eftersom det inte finns bostäder. Grönområdena ska bevaras, men områden med hårdgjord mark kan utvecklas. Om vi inte bygger mer så får butikerna lägga ner. Förslaget som majoriteten lagt fram är sågat av tjänstemännen. Den nye ägaren till centrum kommer höja hyrorna vilket är jätteoroande.

Carl-Johan Schiller, KD, poängterade att partiet är restriktivt vad gäller byggandet men att det behövs nyproduktion på mark så att fler s.k. flyttkedjor skapas (äldre som bor i stora hus ges möjlighet att flytta till inte alltför små lägenheter). Det är trevligt att allt inte är bebyggt på ön och att allt inte har en storskalig struktur. Varför kan vi inte vara glada för att det finns en del varor på andra håll? Allt behöver inte finnas på Lidingö.

Niclas Svensson, S, betonade att det är balans mellan upplåtelseformerna, men att flerfamiljshus behövs, liksom små bostäder. Så, bygg fler bostäder, men inte på grönområden.

Birgitta Sköld, LP, sa att den tidigare fördelningen på ön med lika många villor, bostadsrätter och hyreslägenheter inte längre gäller. Nu har bostadsrätterna ökat i antal. Vi har kämpat på ön i 45 år och är stolta över att grönområdena är kvar. Tycker att Lidingö ska bygga ut i en lagom takt. Mer oroad av att vi inte får ordning på infrastrukturen. Vi måste bli bättre kravställare. Jag är glad att vi inte byggde ett stort centrum. Inget problem för mig att åka en bit för allt inhandla sällanköpsvaror. Frågan är vad de nya ägarna till centrum tycker.

Iréne Borgenvik, SD, ville att småstadskänslan bevaras på ön och att partiet värna grönytorna.

Sven Erik Wånell, V, sa att det krävs kommunala initiativ för att få bort den svårartade bostadsbristen. ”Vi är inte tätbebyggda” och vill, som MP, bygga ihop områden på ön. Det finns ett självändamål att bygga bostäder. Det är inte sagt att det är bättre att bygga mindre.

Biltrafiken
V: Vi vill underlätta kollektivtrafiken, den ska bli bättre och billigare, men vi inser att biltrafiken måste vara kvar. Gör Södra Kungsvägen säker.
SD: Vi vill ha en gångtunnel under Södra Kungsvägen vid Dalénum.
LP: Vi är inte alltid överens med tjänstemännen, men vi vill ha en planskild korsning vid Skärsätra. De övergångsställen som togs bort tidigare ska läggas tillbaka. Det är stora problem att ta sig ut på Norra Kungsvägen med bil från anslutningsvägarna på morgnarna.
S: Den stora vinsten för Lidingö är Norra länken. Nästa trafikljus söderut finns i Malmö.
KD: Vi säger ja till bilen. Norra Kungsvägen fungerar rätt bra idag. Vi vill titta på en planskild korsning i Skärsätra. Man ska som politiker erkänna när man gjort fel, som snabbcykelbanan och cykelbanan på Näset.
L: Jag kör själv elbil. Man måste få välja vad man vill åka med. Vi vill ha ett reserverat körfält för bussar på Norra Kungsvägen. Bullerplank på Gåshagaleden utreds. Fler p-platser behövs så man inte behöver åka runt för att leta efter dem.
C: Stadens agerande ska vara flexibelt och vi måste möta den nya tekniken.
M: Kommunen ska möta de behov som finns. Svårt hitta en lösning på Södra Kungsvägen.
MP: Bil, cykel och gående ska inte sätta hinder för varandra. Bilen får maka på sig ibland.

Kollektivtrafiken
KD: L var förlorare redan när ni, under föregående valperiod, satt vid förhandlingsbordet. SL säger att de inte vill prata med medborgarna utan med politikerna. Vi är väldigt överens här om att trycka på hos landstinget.
L: Landstinget bryr sig knappt om oss vad gäller kommunikationerna. Vi har ett tiopunktsprogram för trafiken.
M: Det är lätt att vara överens. Lidingö får en mindre del av landstingets investeringar än andra kommuner.
MP: När Norra länken kom ökade trafiken med 14 procent. Landstinget kommer till kommuner som vill investera.
S: Vi hade gärna sett T-banan och Lidingöbanan till centrum. Lidingö missade Sverigeförhandlingens bud på 8000 bostäder. Ropsten är det stora hindret.
C: Vi vill ha Lidingöbanan till centrum och att det bestäms innan man beslutar om centrum. Budet på 8000 bostäder är orimligt.
SD: Jag är bekymrad över buss 238 för dem som har aktiviteter under kvällar vid Foresta och Larsberg.
V: Landstinget har överlåtit till sina entreprenörer att sköta trafiken. Lidingöbanan och linje 201 samarbetar inte.
LP: Vi har påpekat för SL att Lidingöbanan måste ha fler avgångar och att bussarna är fyllda på morgnarna. Har bett landstinget att utreda Lidingöbanan till centrum. Vid Sverigeförhandlingen, som jag deltog i, hade man bestämt sig för att Lidingö skulle ha tunnelbana och bygga 8000 bostäder i centrum. Det fanns inget annat att diskutera. Ett mycket märkligt sätt att förhandla.

Efter dessa tre frågor fick partierna tala om vilka de egna prioriteringarna är och till sist fick åhörarna ta upp sina frågor. De handlade om en telemast som ska byggas i Gåshaga, nära en förskola, men som de boende inte fått någon information om. Carl-Johan Schiller, KD, höll med om att Lidingö stad inte är bra på kommunikation. Det kom även en fråga om centrums expansion och svaren var att e-handeln ökar jättesnabbt (procentuellt) och att för stora affärslokaler ”är tiden förbi” (KD). ”Det gamla centrum som finns i Torsvik håller på att klappa ihop” (S) och ”vilken potential som finns med tanke på dem som bor på andra sidan bron” (LP). Bibliotekets nedläggning frågades det om varvid KD svarade att det inte alls ska läggas ned utan flyttas till stadshuset och att den politiska majoriteten även vill flytta in andra verksamheter där. Den sista frågan handlade om företagsamheten på ön, hur partierna uppfattar den. ”Vi har ett väldigt nära samarbete” (LP), ”Lidingö rasar i ranking” (L), ”viktigt att näringslivet formulerar vad vi kan göra för att hjälpa till” (M), ”företag här ute har en mycket viktig roll och attityden mot småföretagarna på ön är småfisig” (S) och att ”vi är beredda att ta fram några tomter i Stockby för företag” (KD).

Alf Lundberg sa när debatten startade att ”vi vill lyssna på er politiker, ha en dialog och vi hoppas på bättre lyssnande i framtiden”. Efter ett par timmar tyckte nog de flesta att lyssnandet nu var avklarat. Återstår dialogen.

Lidingövillors ordförande Alf Lundberg ledde debatten.Lidingövillors ordförande Alf Lundberg ledde debatten.

Se Lidingösidan >>