LP mycket tveksamma till skola i bibliotekslokalerna

I september 2019 öppnade vårt stadsbibliotek i det nyrenoverade stadshuset och redan i augusti upphörde det tidigare biblioteket med sin verksamhet. Många har sedan dess undrat vad som kommer att hända med det vackra bibliotekshuset i Centrum.  Nyligen fick vi veta att det finns tämligen långt gångna planer på att etablera en grundskola  i lokalerna. Det är Sveaskolan som redan till hösten vill ta emot årskurserna 4 – 7. Fullt utbyggd ska skolan vara 2022 med klasserna 4 – 9 och då bestå av  ca 240 elever. Skolinspektionen har godkänt ”Svea Stockholm”.

Trots att Lidingöpartiet är positivt till valfrihet både i skola och omsorg kan vi inte ställa oss bakom detta förslag. Vi anser inte att lokalerna i det tidigare biblioteket är ändamålsenliga för skolverksamhet. Istället anser vi att lokalerna i vårt gemensamma centrum ska vara till glädje och nytta för alla lidingöbor genom t.ex. attraktiva butiker, café- och restaurangverksamhet, kanske en saluhall. Vårt centrum ska vara till för alla!

Den eventuella skolan kommer att sakna skolgård, vilket inte känns rätt för eleverna. Här på Hälsans Ö vill vi att barn ska kunna röra sig fritt på rasterna och få all den motion som är möjlig. Skolan utlovar visserligen på sin nyetablerade hemsida att eleverna erbjuds välja mellan gym, klättring, racketsport eller golf … Men var?

Till detta skulle man i så fall ta vår lilla stadspark i anspråk med Raoul Wallenberg-monumentet, konstverket ”Domarringen” och de gräsytor som finns tillgängliga – och detta för 240 barn!

Känns det rimligt? Det anser inte Lidingöpartiet!

Affärsidkarna i Centrum, som vi känner ett ansvar för, har uttalat sig negativt till Sveaskolans etablering och vi vill även stödja dem i deras åsikt. Dessutom har vi redan idag ett visst överskott på platser i mellan- och högstadiet. LP är för valfrihet och välskötta friskolor men något behov av en ny grundskola på Lidingö föreligger inte.