Centrum bör utvecklas hand i hand med framtiden

torsdag 8 mars 2018 20:59

Lidingöpartiet vill utveckla Lidingö Centrum till ett charmigt, småskaligt, ljust och öppet centrum som möter de nya trenderna inom detaljhandeln. Men nu finns krafter som vill bygga stort och högt för att Lidingö ska kunna härbärgera kedjor som Åhléns och Stadium. Vi vill istället blicka framåt och bygga ett centrum som är attraktivt och konkurrenskraftigt även om 20 år. Det skriver de tre lidingöpartisterna Birgitta Sköld, Göran Grahn och Pia Wieck.

Som kommunalpolitiker är det viktigt att hänga med när samhället förändras, genom att ta till sig ny forskning, nya trender och anpassa besluten därefter. Allt mer tyder på att köpcentrum i dess traditionella betydelse håller på att dö ut. Dead mall (döda köpcentrum) är numera ett vedertaget begrepp.

För drygt 40 år sedan fanns det politiska partier som ville bygga ett stort, inglasat köpcentrum à la Skärholmen på Lidingö. Lidingöpartiet kämpade på Lidingöbornas sida och vi fick istället ett trevligt öppet centrum. Återigen finns det nu krafter som vill bygga stort och högt för att Lidingö ska kunna härbärgera kedjor som Åhléns och Stadium. Lidingöpartiet vill istället blicka framåt och bygga ett centrum som är attraktivt och konkurrenskraftigt även om 20 år.

För att klara den växande konkurrensen från e-handeln med stora aktörer som Alibaba och Amazon, krävs nya typer av butiker och butiker med mindre ytor för att sänka kostnaderna. Utöver e-handeln finns andra intressanta trender. Folk lägger allt mer pengar på restauranger, upplevelser och tjänster. Det finns allt fler butiker och facebookgrupper där man köper och säljer begagnat. Är det fel att anta att konsumtion av prylar inte kommer att vara lika trendigt hos den yngre miljömedvetna generationen?

Jonas Arnberg, VD på HUI research, som forskar om svensk detaljhandel, menar att den traditionella handeln måste tänka om, men att många redan nu är sent ute. Butikerna måste bli mer kundfokuserade, kombineras med utbildning, kulturinslag, modeshower, underhållning mm. Vi kommer att få se allt fler showrooms och hybrider mellan traditionell handel och e-handel, mellan handel och aktiviteter. Det handlar om att erbjuda upplevelser, men också att möta dagens konsumenter som ofta prioriterar tidseffektivitet.

Lidingöpartiet vill utveckla Lidingö Centrum till ett charmigt, småskaligt, ljust och öppet centrum, med fokus på mötesplatser, torghandel och små butiksytor som möter de nya trenderna inom detaljhandeln.

Birgitta Sköld (LP), kommunalråd
Göran Grahn (LP), vice ordf. Miljö-och stadsbyggnadsnämnden
Pia Wieck (LP), ledamot Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Se Lidingösidan >>