Välj att sluta – våld i nära relation

Lidingöpartiet säger stopp för våld i nära relationer!


Välj att sluta” är namnet på en kampanj som Länsstyrelsen tagit initiativ till och där Lidingö stad är en av de deltagande kommunerna. Syftet är att förebygga våld i nära relationer och kampanjen vänder sig direkt till våldsutövaren.

Se vidare Lidingö stads hemsida >>