LP: Ministerstyre från Peter Erikssons sida

lördag 10 mars 2018 14:34

Lidingöpartiet anser att det är ett klart försök till ministerstyre när Miljöpartiets bostadsminister Peter Eriksson lägger sig i en pågående rättstvist rörande hur etableringslagen för nyanlända ska tolkas. Men Lidingöpartiet kan förstå att Peter Eriksson och Miljöpartiet blir närmast desperata när deras begäran hos domstolen om inhibition avvisas. ”Hade Lidingöpartiet suttit i riksdagen hade vi KU-anmält Peter Eriksson för ministerstyre genom brott mot Regeringsformen”. Det skriver Birgitta Sköld (LP) och Lars H Ericsson (LP).

Lidingöpartiet anser att det är ett klart försök till ministerstyre när Miljöpartiets bostadsminister Peter Eriksson lägger sig i en pågående rättstvist rörande hur etableringslagen för nyanlända ska tolkas.

Lidingöpartiet reagerade starkt när bostadsminister Peter Eriksson (MP) uttalade sig i SVT:s Stockholmsnyheter igår fredag, den 9 mars. Bostadsministern for i TV-inslaget runt på Lidingö tillsammans med ett nyhetsteam från SVT med avsikt att få publicitet kring Miljöpartiets åsikter om hur Lidingö stad tolkar reglerna för bosättningsansvar för nyanlända, den så kallade tvåårs-regeln.

Miljöpartiet på Lidingö har anmält Lidingö stad till förvaltningsdomstolen och det pågår just nu en rättsprocess där förvaltningsdomstolen ska pröva om Lidingö stad tolkar den s.k. etableringslagen rätt eller fel, när staden beslutat att stadens ansvar för nyanlända upphör efter två år, vilket det enligt Lidingö stads uppfattning står i lagen.

I förra veckan tog förvaltningsdomstolen dessutom ett interimistiskt beslut, på begäran av Miljöpartiet, i en riktning som gick Miljöpartiet och Peter Eriksson emot. Domstolen sade då nej till så kallad inhibition av Lidingö stads uppsägningsbeslut. Inhibition hade betytt att Lidingö stad inte fick fullfölja uppsägningarna innan domstolens dom i laglighetsprövningsfrågan av stadens uppsägningsbeslut vunnit laga kraft. Med förra veckans domstolsutslag får Lidingö stad fortsätta processen med att verkställa uppsägningarna av de aktuella hyreskontrakten utan att invänta domstolens slutgiltiga dom.

Lidingöpartiet kan förstå att Peter Eriksson och Miljöpartiet blir närmast desperata när deras begäran hos domstolen om inhibition avvisas, men att därifrån regeringens bostadsminister tar steget att försöka bedriva ministerstyre i en pågående rättsprocess är fullkomligt oacceptabelt i ett rättsstat som Sverige.

Peter Eriksson menar i TV-inslaget bland annat att han anser att Lidingö stad tolkar lagen fel och han menar också att Lidingö ”är en av de kommunerna som antagligen har bästa möjligheterna av alla, i hela Sverige” att erbjuda permanent boende till flyktingfamiljer. Sådana försök från en minister att påverka en domstol eller en kommun är grundlagsvidriga i Sverige.

Hade Lidingöpartiet suttit i riksdagen hade vi KU-anmält Peter Eriksson för ministerstyre genom brott mot Regeringsformen. Nu hoppas vi att något ansvarskännande riksdagsparti istället gör det!

Birgitta Sköld, gruppledare för Lidingöpartiet
Lars H Ericsson, ordförande i Lidingöpartiet

se Lidingösidan>>