Äldres behov i centrum

Nu inför Lidingös äldreomsorg arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC). Arbetssättet kommer att stärka helhetsperspektivet kring individen. Inför implementeringen har personalen under hösten genomgått en utbildning och i dag var det dags för certifiering.

Birgitta Sköld, ordförande omsorgs- och socialnämnden, uppmärksammade certifieringen som firades med diplomutdelning och alkoholfri cider.

Arbetssättet har tagits fram av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen och många kommuner runt om i landet håller nu på att implementera arbetssättet. Lidingös äldreomsorg har satsat brett på införandet och all personal har nu genomgått utbildning i arbetssättet.

 – Nu har alla som jobbar med våra äldre en gemensam kunskapsplattform och samsyn i äldreomsorgens alla led, från myndighet till utförare. Arbetssättet kommer att stärka helhetsperspektivet kring individens behov och också öka delaktigheten både hos individen själv och deras anhöriga, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

Från och med april månad kommer äldreomsorgen att börja arbeta enligt IBIC, såväl kommunal som privat verksamhet. Alla verksamheter inom äldreomsorgen kommer alltså att arbeta utifrån målsättningen individens behov i centrum.

 – Att hela äldreomsorgen nu kommer att börja arbeta enligt det nya arbetssättet kommer att stärka våra verksamheter ännu mer, avslutar Birgitta Sköld.