Debatt: ”Utöka Lidingös hälsoarbete, motverka psykisk ohälsa”

Birgitta Sköld, LP (ordförande Omsorgs- och socialnämnden) – kommentar till insändare på Lidingösidan.

Psykisk hälsa är en viktig grund i stadens hälsoarbete.

Insändarskribenten Nathalie Rohlén pekar i sitt inlägg på vikten av att satsa på den psykiska hälsan i Lidingös hälsoarbete. Vi delar till fullo den uppfattningen och staden genomför just nu ett genomgripande arbete som ska främja den psykiska hälsan hos alla Lidingöbor på kort och lång sikt. I Lidingö stad har vi visionen om Lidingö som hälsans ö; här ska man må bra oavsett om man bor, arbetar eller vistas på ön. En förutsättning för att uppnå visionen är, som insändarskribenten påpekar, en satsning på alla dimensioner av hälsa, det vill säga förutom fysiskt även psykiskt och socialt välbefinnande.

För att kunna arbeta långsiktigt och målinriktat med psykisk hälsa har Lidingö stad under senare år arbetat fram strategiska handlingsplaner. Dessa syftar till att främja psykisk hälsa hos alla Lidingöbor och delas upp i en plan för barn och unga, samt en plan för vuxna.
Arbetet är omfattande och representanter från socialtjänsten, förskola, grundskola, gymnasieskola, elevhälsan, ungdomsmottagning och fritidsverksamheter har alla varit med i arbetet med planerna.

Här beskrivs en rad satsningar med lång- och kortsiktiga mål, aktiviteter, indikatorer och ansvariga för att säkerställa att aktiviteter inom varje område genomförs och följs upp. Nästa viktiga steg är nu att genomföra planerna.

Hbtq-frågorna står högt på stadens agenda. Som exempel på sådant som i dag genomförs är verksamheten Iris som sedan ett antal år bedriver sitt arbete med hbtq-frågor i fokus lokaliserade på fritidsgården Zenit. I skolan finns en stödgrupp, Rainbow warriors, för hbtq-personer och i Hersby gymnasium finns även en hbtq-kommitté till stöd för elever.

Ökad kunskap är en nyckelfaktor, i höst kommer staden att hålla föreläsningar tillsammans med RFSL som vänder sig både till stadens personal och till allmänheten. Syftet med föreläsningarna är att öka kompetens att bemöta hbtq-personer och att skapa förutsättningar för trygghet, acceptans och tolerans.

Se Lidingösidan >>