Svagt politiskt intresse för föredrag om hedersvåld!

Svagt politiskt intresse för föredrag om hedersvåld!

Insändare/Debatt. Svagt politiskt intresse för föredrag om hedersvåld
fredag 8 juni 2018 19:11

Förra torsdagskvällen hölls ett kunskapshöjande seminarium om hederskultur och hedersvåld i Lidingö stadshus sessionssal. Arrangör var Lidingöpartiet. Inbjudan gick ut till ordinarie ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Omsorgs- och socialnämnden, samtliga partiers gruppledare, Kvinnojouren Kerstin, kontaktpersoner för skolan, fritidsgårdar, ungdomsmottagningar och kuratorer.

Den fina varma sommarkvällen till trots hade ett drygt 30-tal åhörare samlats i sessionssalen. Föreläsaren var Galaxia Elias, personalvetare, journalist och bokförläggare. Hon är även känd för att ha startat #UnderYtan – ett upprop i spåren av MeToo som ger en röst åt de som i hederskontext är utsatta för sexuellt våld och trakasserier. Galaxia har själv vuxit upp med hederskultur i Syrien, men även sedan hon flyttat till Sverige 2011 har hederskulturens långa arm nått henne med påtryckningar. Galaxia har dock haft styrkan och övertygelsen att gå sin egen väg och lyckats stå emot. Hon arbetar aktivt för att motverka hederproblematik både i sitt hemland och här i Sverige. Hon har grundat ”Centrum för jämlikhet och demokrati” som hjälper kvinnor och barn att påverka sin vardag och utforma sin framtid, samt skapar möjligheter för utsatta kvinnor till egen försörjning.

Galaxia Elias berättade att hederskulturen skiljer sig väsentligt från ”mäns våld mot kvinnor” genom att hederskulturen involverar hela släkten, från de äldsta klanledarna via pappor, mammor, bröder, systrar, till kusiner och även grannar. Alla involveras, vare sig de egentligen vill eller inte, i att vaka över en flickas eller en kvinnas ”heder”. Hederskulturen bygger på ett angiverisystem där alla övervakar alla och där till exempel bröder och systrar får mer makt och bättre status om de spionerar på och anger varandra. Hedern som ska upprätthållas är kopplad till kvinnans sexualitet, hur kvinnan klär sig, vem hon pratar med och hur hon beter sig. Hennes kyskhet och ärbarhet ska skyddas till varje pris eftersom hon är familjens heder. Familjen i hederskultur bestämmer ofta över vem man ska gifta sig med och för svenskar är det inte ovanligt att giftermålet genomförs under en semesterresa till släktens ursprungsland.

Galaxia Elias menade också att politiker och journalister inte sällan talar med kluven tunga. I den offentliga debatten vågar de inte säga vad de verkligen tycker för att de vill visa tolerans, eller av ren rädsla för att bli stämplade som främlingsfientliga. I mer slutna kretsar är man mer uppriktig. Problemet med denna hållning är att allt för få vågar protestera offentligt mot sådant som är uppenbart orimligt i en svensk kontext, till exempel könsseparerade badtider, burkinis och slöja på barn eller barnäktenskap. Tystnaden och otydligheten leder till att vi äventyrar barnrättigheter, jämställdhet och samhällets demokratiska värderingar.

Galaxias uppmaning till oss svenskar är att våga lyssna och våga säga ifrån när kraven blir uppenbart orimliga. De som är utsatta för hederskultur behöver ha och känna det svenska majoritetssamhällets stöd, annars blir det svårt för dem att bryta sig loss och leva det liv de vill. Skolan har en väsentlig roll och barn som är utsatta för hederskultur ska ha samma rättigheter och möjligheter precis som alla andra barn, och deras rättigheter ska skyddas. Man ska tänka utifrån barnens bästa, inte föräldrarnas önskemål. Vi i Sverige har ett öppet samhälle med humanistiska värderingar, normer och en kultur vi ska vara stolta över och som vi ska vidareutveckla, inte avveckla. Kunskap om hederskulturens yttringar är därför viktig, inte minst för politiker som formar vårt samhälle, framhöll Galaxia Elias.

Mot bakgrund av Galaxias särskilda budskap till oss politiker var det lite sorgligt att se så få politiker visa intresse. Utöver Lidingöpartiet fanns det endast politisk representation från Moderaterna och Sverigedemokraterna. Särskilt förvånande var att partier som i debatten har en väldigt hög svansföring i jämställdhets-, migrations- och flyktingfrågor, såsom Miljöpartiet, Centern, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna, lyste med sin frånvaro. Centern, Liberalerna och Socialdemokraterna bemödade sig inte ens med att tacka nej.

Värt att notera i sammanhanget är att det inte var Lidingöpartiet som höll ett eget politiskt anförande på ämnet hedersvåld, utan en kvinna från Mellanöstern med egna erfarenheter av detta obehagliga förtryckarsystem, som nu tyvärr även finns i Sverige! Vi anser att detta är en fråga där vi alla, oavsett partitillhörighet, måste gå samman för stötta Galaxia och andra i deras arbete att kämpa för ett bättre Sverige.

Lars H Ericsson, ordf. LP
Pia Wieck, partisekreterare, LP
Cecilia Frosteus, initiativtagare till föreläsningen, LP

Se debatt Lidingösidan >>