LP: Lyft Rudboda Centrum

fredag 20 april 2018 12:42

Vi anser att staden som fastighetsägare bör se till att våra gemensamma tillgångar underhålls och inte låter lokala stadsdelscentra förfalla. I Rudboda finns utmärkta möjligheter att rusta upp och förnya både bostäder och affärslokaler. Det skriver de fyra lidingöpartisterna Pär-Anders Pehrson, Göran Grahn, Lars H Ericsson och Pia Wieck.

Lidingöpartiet anser att det är viktigt att staden tar ansvar för de fastigheter kommunen äger och förvaltar. Det är självklart viktigt att bygga ut och skapa ett attraktivt Lidingö centrum, men vi får inte glömma bort våra viktiga stadsdelscentra. Ett talande exempel är Rudboda Centrum, där Lidingö stads Fastighets AB, tidigare Lidingöhem, äger såväl mark som de tre byggnader som står på tomten. Bostadshuset, som innehåller 34 lägenheter, samt kommersiella ytor på bottenplanet, byggdes 1969 och är i stort behov av både renovering och ett ansiktslyft.

Vi anser att staden som fastighetsägare bör vara proaktiv och säkerställa att våra gemensamma tillgångar underhålls och vi vill betona vikten av att inte låta lokala stadsdelscentra förfalla. I Rudboda finns det utmärkta möjligheter att rusta upp och förnya både bostäder och affärslokaler. Det finns förutsättningar att skapa en estetiskt tilltalande torgmiljö i harmoni med den vackra nya skolan.

Pär-Anders Pehrson, LP, styrelseledamot Lidingö stads Fastighets AB
Göran Grahn, vice ordförande LP
Lars H Ericsson, ordförande LP
Pia Wieck, partisekreterare LP

Se Lidingösidan >>