Lidingöpartiet växer så det knakar!

(Från vänster: Henrik Åkermark, Christel Söderberg, Anders Paulsen, Birgitta Sköld, Joakim Forsell,         Susanna Baconcini och Lars H Ericsson)

Lidingöpartiets medlemsantal har på bara några få dagar växt med drygt 15 personer. Flera av de nya medlemmarna har tidigare varit politiskt aktiva inom Moderaterna. På bilden ses kommunalrådet Birgitta Sköld, nyvalde förstanamnet på Lidingöpartiets valsedel, Anders Paulsen, och partiordförande Lars H Ericsson tillsammans med några av de nya medlemmarna.

Steget att byta till Lidingöpartiet var inte ett stort kliv menar flera av de nya medlemmarna. I många frågor står partierna nära varandra. Lidingöpartiet är det parti på ön som bara värnar om Lidingöborna och Lidingös bästa, vilket de nya medlemmarna uppskattar. Riksdagspartierna är naturligtvis viktiga när det gäller att styra landet, men när det gäller Lidingös väl och ve går Lidingöpartiet i täten.

Att flera av de nya medlemmarna har erfarenhet av politiskt arbete är naturligtvis en stor tillgång för oss. Lidingöpartiet framhåller ju ofta att vi står fria från överordnade riksorgan. Vi formulerar självständigt vår politik tillsammans med våra medlemmar och förtroendevalda och när vi gör det har vi örat mot marken för att lyssna in Lidingöbornas synpunkter. Jag tror det kan ha varit viktigt för de nya medlemmarna, säger Lars H Ericsson.
—-

Jag har sökt mig till Lidingöpartiet för att jag vill jobba mer med de viktiga lokala frågorna i en miljö med ett lyssnande ledarskap och en platt organisation. Efter att ha stämt av mina värderingar med Lidingöpartiet stod det klart för mig att Lidingöpartiet är mitt bästa val på och för ön och det parti som jag framgent vill lägga min tid, kraft och engagemang på, säger nyblivna medlemmen Christel Söderberg.

Christel Söderberg, bland annat känd som primus motor när det gäller nattvandrande föräldrar på ön, lämnar nu sin plats nummer fem för Moderaterna i kommunfullmäktige liksom rollen som vice ordförande i tillgänglighetsrådet, ledamot i socialutskottet samt ledamot i omsorgs- och socialnämnden och ledamot i valberedningen för styrelser och nämnder. Christel Söderberg tar också tillbaka sin kandidatur för Moderaterna i höstens val till kommunfullmäktige, där hon stod på plats fyra på valsedeln.

Tongångarna från de övriga nya medlemmarna är ungefär desamma. Det är omtanken om Lidingös bästa som kommer i första hand och som har fört dem till Lidingöpartiet där de snabbt har känt sig som hemma.

För Lidingöpartiet är det positivt att de nya medlemmarna tydligt och öppet valt att avsäga sig både nuvarande och kommande politiska uppdrag för sitt gamla parti. Man har inte velat vilseleda Lidingöborna genom att bli ”politiska vildar”, vilket de hade blivit om de valt att sitta kvar på sina platser, säger Birgitta Sköld, Lidingöpartiets kommunalråd.
—-

För Lidingöpartiet är det viktigt att föra en realistisk politik inom de ekonomiska ramar som finns. Vi är därför inte populister som lovar allt åt alla, som vissa andra partier på ön gör. Vi har under de två senaste mandatperioderna varit med om att genomföra skattesänkningar för Lidingöborna. Det har kunnat göras utan att göra avkall på den goda servicen, vilket alltid kommer att vara ledstjärnan för Lidingöpartiet. Vi ska fortsätta att höja kvalitén i våra kärnverksamheter, säger Birgitta Sköld. Lidingö stad har en mycket god och stabil ekonomi som vi är stolta över att ha bidragit till. Genom den goda ekonomin kommer vi att ha råd med satsningar för framtiden inom kommunens kärnverksamheter förskola, skola och omsorg.

—-

Moderaterna har styrt Lidingö sedan den allmänna rösträtten infördes i Sverige för över 100 år sedan. De senaste åren har en osund kultur förstärkts som fokuserar mer på jaget på bekostnad av laget, säger Björn Rosén, tills nyligen aktiv politiker inom Moderaterna på Lidingö som nu även han går över till Lidingöpartiet och lämnar sin plats i kommunfullmäktige samt sin plats i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.
—-

Lidingöpartiet växer gärna och är beredda att ta ett ökat ansvar för Lidingö. Lidingöpartiet är ett tydligt borgerlig parti som värnar om Lidingös särprägel som den Gröna Sköna Ön. Vi vill att Lidingöborna ser oss som det självklara borgerliga alternativet i kommunvalet, säger Anders Paulsen, nytt förstanamn på Lidingöpartiets valsedel 2022.