Rapport från Lidingöpartiets årsmöte 2022

Lidingöpartiet behåller kontinuiteten men satsar också på nya krafter

Vid torsdagens årsmöte i Lidingöpartiet omvaldes enhälligt Lars H Ericsson för ytterligare ett år som partiets ordförande. Men mötet innebar också en växling i partiets ledarskap.

Birgitta Sköld har efter snart åtta år som vice ordförande i kommunstyrelsen, kommunalråd och ordförande i omsorgs- och socialnämnden bestämt sig för att trappa ner från Lidingöpartiets högsta politiska position. Ett enigt årsmöte hade därför nöjet att välja Anders Paulsen som nytt förstanamn på Lidingöpartiets valsedel i höstens val. Birgitta återfinns på plats nummer två på valsedeln.

Politik och att kunna påverka och göra skillnad är något som jag fortfarande brinner för samtidigt som jag vill ha tid för lite annat, säger Birgitta Sköld. Men jag kommer fortfarande att vara kvar i partiets ledning och ge mitt fulla stöd till Anders Paulsen.

Det nya förstanamnet på valsedeln är den erfarne kommunpolitikern Anders Paulsen.

Jag har i över 25 år jobbat som fritidspolitiker i olika roller inom lokalpolitiken i Danderyd och bland annat varit ordförande i kultur- och fritidsnämnden och ledamot av kommunstyrelsen samt gruppledare för M. Jag avslutade mina politiska uppdrag efter valet 2018 och har lärt mig mycket under mina år i politiken och har naturligtvis upplevt både med- och motgångar. Efter att ha varit borta från politiken några år, och flyttat hem till Lidingö (där jag är född och uppvuxen), lämnade jag Moderaterna och anslöt mig till Lidingöpartiet under 2021. Jag ser mycket fram emot att engagera mig i de lokala frågorna på ön för att hjälpa till att göra ett fint, grönt och trevligt samhälle ännu bättre, säger Anders.

Lidingöpartiets valsedel bygger på en blandning av kända och nya namn på fullmäktigelistan. På tredje och fjärde plats återfinns ”veteranerna” Lars H Ericsson och Evelyn Lewan­drowski. Evelyn är tillika kommunfullmäktiges ”ålderspresident”, det vill säga den som tjänstgjort flest år i kommunfullmäktige av alla partiers ledamöter. Ålderspresidenten fungerar som ordförande vid kommunfullmäktiges första sammanträde efter ett allmänt val, innan en ny ordinarie ordförande är utsedd.

På femte plats finner vi civilekonomen Mikael Sens, som sedan förra valet har varit ersättare i kultur- och fritidsnämnden och ersättare i kommunstyrelsen sedan 2020. På sjätte plats återfinns ytterligare en veteran, Hans Grundell, mångårig ledamot av kommunfullmäktige och även fullmäktiges 1:e vice ordförande sedan sju år, tillika ledamot av teknik- och fastighetsnämnden. På sjunde, åttonde och nionde plats finner vi tre nya namn i fullmäktigesammanhang, Michael Tranell, Jim Kenving och Daniel Ringskog, en civilekonom, en bankman och en civilingenjör. Alla tre har, eller har haft, uppdrag i olika nämnder och bolag under den senaste mandatperioden.

På tionde plats, åter en veteran, Göran Grahn, orgelkonsulten som även är vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Lidingö Fastighetsaktiebolag samt vice överförmyndare i Lidingö stad.

Plats 11–14 på valsedeln är nya namn i kommunfullmäktige, Ulf Cederin, Zandra Laverack, Ellinor Rückert och Annie Antranikian, en finansman, en pensionär, en pedagog och en paralegal.

Lidingöpartiets valsedel 2022 ser i sin helhet ut så här

 NamnYrkeBostadsområde
1Anders PaulsenEgenföretagareGåshaga
2Birgitta SköldJur.kand.Islinge
3Lars H EricssonDipl. personalvetareSkärsätra
4Evelyn LewandrowskiProjektkoordinatorSkärsätra
5Mikael SensCivilekonomSticklinge
6Hans GrundellPol.magKäppala
7Michael TranellCivilekonomSkärsätra
8Jim KenvingBankmanSkärsätra
9Daniel RingskogCivilingenjörHersby
10Göran GrahnOrgelkonsultKäppala
11Ulf CederinFinansmanHersby
12Zandra LaverackPensionärNäset
13Ellinor RückertPedagogDalängen
14Annie AntranikianParalegalBrevik
15David MeschJur.kand.Bodal
16Elisabeth TilianderCivilingenjörTorsvik
17Eva DunmurrayF.d. Chief Operating OfficerBrevik
18John Hewitt LindbergProjektledareGrönsta
19Lars WickbergCivilekonomGångsätra
20Marianne AxelssonLeg. sjuksköterskaIslinge
21Claes AxelssonLeg. läkareIslinge
22Jan DunmurraySjöofficerBrevik
23Axel Rune3D-artistElfvik
24Marie-Louise Ögren BloménLeg.psykologLarsberg
25Johan CederinCivilekonomAga
26Bo KnutssonIngenjörAskrike
27Margareta BorgF.d. chefssekreterareTorsvik
28Helene Nietchajev HanssonLeg.läkareSticklinge
29Jadwiga MichalewskaF.d. restaurangchefBodal
30Quint StarkieEgenföretagare & musikprod.Hersby
31Siv BjörkmanFil.kand. & galleristBodal
32Richard GaestadiusEkonomSticklinge
33Siv-Marie OlofssonF.d. försäkringstjänstemanMosstorp
34Bengt BarkmanF.d. lärare & rektorBodal