LidingöPartiet ensamt om att vara lokalt på riktigt!

Lidingö och det lokala har alltid varit LidingöPartiets absoluta prioritet. Att bevara Lidingös unika miljö och särprägel är vårt uppdrag. Vi har inga politiska karriärambitioner, vi vill bara jobba för Lidingöbornas bästa. Vi är genuint borgerliga och värnar därför borgerliga värderingar som valfrihet och äganderätt. 

Nästa år har LidingöPartiet funnits i 50 år. Vi är ett av de äldsta lokala partierna i Sverige. Samtidigt är vi också det enda lokala partiet på ön. Det innebär att vi endast jobbar för Lidingöbornas bästa och tar alla våra beslut här på ön.

Som tredje största parti på Lidingö sitter vi i majoritetsstyret och har därför också stor positiv påverkan på öns förda politik. Våra aktiva politiker är väl förankrade på Lidingö och har bred politisk erfarenhet och den kompetens som är nödvändig för att leda vår kommun. LidingöPartiet erbjuder heller inga karriärvägar till region och riksdag, vilket också bidrar till det engagemang och den fokusering på ön som är så viktig för vår allas gemensamma framtid. 

LidingöPartiet gillar ordning och reda i allt vi gör och i alla stadens verksamheter. Det gäller såväl kostnadskontroll som övrig styrning. Långsiktighet och förutsägbarhet är viktiga ledord.

LidingöPartiet finns till för att säkerställa att Lidingö får behålla sin särart som en småskalig grön, skön och storstadsnära skärgårdskommun. 

Lidingö är i dag Sveriges 5:e mest tätbebyggda kommun, och den 4:e mest tätbefolkade bland länets 26 kommuner. Samtidigt är vi den 6:e minsta kommunen till ytan i hela landet. Det förklarar mer än väl varför vi måste ha en restriktiv byggpolitik. Vi har fokus på att försiktigt och smakfullt förädla befintlig byggnation med Lidingöbornas bästa som ledord. Vi kommer att bygga nya boende för äldre, skolor, idrottsanläggningar och andra samhällsviktiga byggnader i takt med Lidingöbornas behov. LidingöPartiet vill förädla och småskaligt utveckla Lidingö Centrum och öns viktiga kommundelscentrum. Vi kommer att säkerställa att våra grönområden fredas.

LidingöPartiet är ett äkta borgerligt parti som värnar Lidingös särprägel och våra fantastiska natur- och kulturmiljöer. Vi vill att framtida generationer ska kunna få njuta av Lidingös skönhet, grönhet och trygghet – precis som vi kan göra idag! Vi har varit drivande för att utvidga öns naturreservat som ger ytterligare skydd för våra fina naturmiljöer.

LidingöPartiet är redo att axla ett ännu större ansvar för Lidingö efter valet den 11 september.

Anders Paulsen, med mångårig erfarenhet från både politik och företagande, blir gärna LidingöPartiets första Kommunstyrelsens ordförande – om väljarna vill!

Anders Paulsen (t.h.), kommunalrådskandidat (LP)

Björn Rosén (t.v.), ekonomiskpolitisk talesman (LP)

Fakta om Lidingöpartiet

LidingöPartiet har konsekvent medverkat till att dämpa skattetrycket utan att göra avkall på god service och bra kommunal verksamhet. Vi har aktivt sett till att skogen på ön ska vara till för rekreation och skötas med varsamhet. Att våra små skolor i Baggeby, Klockargården och Bo finns kvar. LidingöPartiet har medverkat till ett småskaligt och trivsamt Lidingö centrum. Sett till att Lidingöbanan har moderniserats. Stoppat storvulna planer för tunnelbana till Lidingö centrum. Stoppat jättelika byggprojekt. Räddat Lidingö Hospice från nedläggning. Räddat ett omtyckt utsiktsberg i Bergsätra från höghusbebyggelse. Aktivt medverkat till att ungdomsbostäder har byggts i Larsberg.