Lidingöpartiet är mycket glada över att ha medverkat till att Lidingö nu äntligen ska få en ny simhall. En ny simhall var ett av partiets vallöften och detta är ett av många exempel som visar att Lidingöpartiet på ett bra sätt är med och påverkar politiken på ön.

En ny simhall är en av de satsningar majoriteten valt att göra i samband med att budgetdirektiven för 2017 tagits fram. Läs mer om budgetdirektiven här>>

Ta del av glada kommentarer på Lidingösidan:
Skål för den nya simhallen >>

Mitt I Lidingö: Klart för ny simhall >>