Planprogram för Högsätra

Lidingös översiktsplan pekar ut Högsätra som ett utvecklingsområde. Kom­munstyrelsen har beslutat att ett planprogram ska tas fram för utvecklingen av Högsätra med målet att stärka området som en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare.

Samråd om planprogrammet för Högsätra genomfördes mellan den 22 augusti och den 10 oktober. Den 5 oktober hölls samrådsmöte i Lidingö stadshus.

Efter samrådet sammanställs synpunkterna och förslaget justeras vid behov. Då kommunfullmäktige godkänt programmet kan detaljplaneringen starta.

För mer information se stadens hemsida här >>