Evelyn Lewandrowskis tal som ålderspresident vid kommunfullmäktiges första sammanträde efter valet 2022

”Eftersom vi ännu saknar ordförande har jag i egenskap av Ålderspresident med mina 27 åroch 9 månader i denna församling, återigen fått äran att inleda det första mötet i fullmäktige efter fullbordat val.

Jag heter Evelyn Lewandrowski och är medlem i Lidingöpartiet.

Jag önskar er alla varmt välkomna – med ett alldeles speciellt välkommen till nya ledamöter och ersättare – till en ny mandatperiod i Lidingö kommunfullmäktige. 

Vi har fyra arbetsår bakom oss varav två var extraordinära. Liksom hela världen i övrigt lamslogs Lidingö av coronapandemin och livet förändrades drastiskt på alla sätt.

Låt oss i kväll sända en gemensam tanke till alla de Lidingöbor som drabbades hårt under denna sorgliga tid.

Isoleringen var svår.  Därför kändes det extra priviligierat att få bo på denna fantastiska ö med alla vackra naturområden där vi kunde röra oss fritt och hämta kraft.

Även vårt arbete påverkades givetvis. Vi hankade oss fram med möten på distans, vilket inte var helt lätt med så många människor inblandade.

Åtskilliga verksamheter fick läggas ned och viktiga mötesplatser stängas, t ex för våra skolelever och för våra omsorgstagare.

Trots alla dessa svårigheter gjorde vi vårt yttersta för att ”laga efter läge” och vi klarade oss ur krisen. Varmt tack för alla goda insatser över partigränserna!

Jag vill ge en eloge till samtliga politiker, förvaltningar och tjänstemän som arbetade så hårt för att konsekvenserna av nedskäringar och inställda aktiviteter skulle bli så lindriga som möjligt

Nu har vi snart återhämtat oss och jag känner mig stolt över den remarkabla läkningsprocess som vi deltagit i. Vi har lärt oss mycket och kan gå vidare med nya erfarenheter.

Vi fick mycket uträttat under mandatperiodens senare skede som nyinvigningen av Lidingövallen och en 11-mannaplan i Dalénum bara för att nämna ett par exempel. Nu byggs den efterlängtade simhallen, Högsätra Campus är på gång och mycket mer.

Valet 2022 är överståndet och vi har samlats här för att leva upp till det förtroende som väljarna givit oss.

Alla vill vi arbeta för Lidingö och Lidingöbornas bästa. Detta tar sig självklart olika utryck, uttryck som lika självklart ska få framföras.

Det kallas demokrati och den värnar vi högst av allt!

Med respekt för varandra och våra olika åsikter kommer vi i god anda också kunna föra goda diskussioner tillsammans under våra möten här i Gustav Dalénsalen.

Vi blickar nu fram mot fyra nya arbetsår som säkert kommer att bli roliga, utmanande, spännande och händelserika. Många projekt väntar på att bli genomförda och viktigt arbete väntar oss.

Med dessa ord önskar jag er – alla valda partiföreträdare – Lycka Till i er viktiga gärning i Lidingö kommunfullmäktige under den kommande mandatperioden”.

TACK!