Lite mer om Mikael Sens

Jag är uppvuxen i Malmö och efter universitetsstudier i Lund, Wien och Singapore flyttade jag till Stockholm 1995. Jag arbetar som fondförvaltare med inriktning på Asien. Jag hamnade på Lidingö 1998 och har bott i Herserud, Rudboda samt Torsvik och bor sedan 2011 i Sticklinge. Jag stormtrivs på Lidingö och jag har svårt att tänka mig en bättre plats att bo på i Sverige.

För mig är Lidingö något av en paradisö med vacker natur, lättillgängligt friluftsliv, goda möjligheter till idrott och motion samt väldigt många trevliga människor. Jag vill att vi alla som bor här på ön ska kunna fortsätta njuta av allt detta och att kommande generationer också ska få den möjligheten.

Därför är det viktigt för mig att vi bevarar grönområden och håller igen på byggandet av nya bostäder. Storskaligt byggande leder till att grönområden måste tas i anspråk både för själva bostäderna och för tillkommande nödvändig infrastruktur. Även trafiksituationen påverkas negativt av en expansiv byggpolitik. Flera andra partier verkar se det som ett självändamål att Lidingö ska växa befolkningsmässigt. För mig är detta inte viktigt. Det är mycket mer angeläget att vi höjer livskvaliteten ytterligare för Lidingöborna. Jag tycker det är viktigt att höja servicenivån till Lidingöborna genom att bland annat bygga fler idrottsanläggningar och skapa fler idrottsytor. Idrott och motion bidrar till god hälsa, glädje, gemenskap och bättre integration.

Lidingö stad har idag en mycket god ekonomi. Så ska det förbli. Genom fortsatta effektiviseringar i den kommunala förvaltningen hoppas jag att skatten ska kunna sänkas ytterligare, men det får inte ske på bekostnad av servicenivån till Lidingöborna. Det får inte heller ske med hjälp av försäljningar av viktig och värdefull mark som staden äger. Den måste behållas för att långsiktigt bevara vårt fina Lidingö med vacker natur och goda möjligheter till stimulerande rekreation för alla. 

Vi måste skynda på analys och genomförande av klimatanpassningar. Det kan medföra vissa extra kostnader i närtid, men passivitet skulle bli dyrare på lång sikt. Lidingö bör också dra sitt strå till stacken i klimatomställningen.

Jag tror på att politiker och kommunala tjänstemän ska lyssna mycket på Lidingöborna, samarbeta med varandra så långt det är möjligt och göra sitt yttersta för invånarna. Jag är med i Lidingöpartiet för att vi är fokuserade på Lidingöbornas och Lidingös bästa.