Lite mer om Michael Tranell

Jag är uppvuxen på Lidingö och tog studenten på Hersby gymnasium 1978. Efter ekonomistudier i Uppsala har jag arbetat hela mitt yrkesverksamma liv i finansbranschen som institutionsmäklare på ett antal investmentbanker. Idag är jag en aktiv pensionär som konsultar ibland och gör mina egna affärer.

Efter att varit borta från Lidingö i ungefär 30 år; jag har bott i innerstan, på Stora Essingen och på Ekerö, flyttade jag tillbaka till ön för fyra år sedan. Lidingö är helt unikt med sin närhet till Stockholm, de goda kommunikationerna till och från ön, sin överlag fina bebyggelse, de enormt fina gröna områdena samt stadens goda ekonomi. Detta är något jag verkligen vill värna om! Jag var tidigare aktiv inom Moderaterna på Ekerö men gick över till Lidingöpartiet när jag flyttade till Lidingö.

Det faktum att Lidingöpartiet är ett lokalt, borgerligt och grönt parti, gjorde valet lätt för mig. Lidingöpartiet verkar endast för Lidingö och Lidingöbornas bästa och har ingen ”partipiska” som viner på riksnivå. Jag tycker det är viktigt att ha en ekonomi i balans och en relativt låg kommunal skatt, en hög servicenivå för Lidingöborna inom idrotten, skolan, vården och omsorgen. Detta skall möjliggöras genom fortsatta effektiviseringar inom förvaltningen och med en stor respekt för och försiktighet med skattebetalarnas pengar. Viktigt för mig är också att i möjligaste mån hålla igen på byggandet och inte förtäta staden ytterligare.