Lite mer om Jim Kenving

Norrlänningen som bott på Lidingö i 30 år

Jag är uppväxt i Norrlands inland och kom till Stockholm som 25-åring för 35 år sedan. När jag bildade familj var Lidingö den plats jag valde för att kunna ge mig och de mina den bästa platsen för ett bra liv i närheten av storstaden. Jag har aldrig ångrat det valet. 

Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat inom bank- och finanssektorn vilket gett mig ett stort kontaktnät runt om i hela länet. Det har också gett mig en stor insikt i hur viktigt det är med en långsiktighet och bra beslutsunderlag.

Lidingöpartiet står för och värnar om det jag värderar mest i den stad där jag har mitt hem: Naturområden, idrott, hälsa, omsorgen och individens valfrihet.

Att ekonomin i staden fortsätter att vara god är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta driva och utveckla dessa områden på ett bra sätt.