Lite mer om Lisa Tiliander

Jag bor i Torsvik och engagerade mig i Lidingöpartiet när planerna på stora förändringar och utbyggnad av Torsviksområdet presenterades före valet 2014. Då blev det med ens viktigt att aktivt värna om närmiljön. Att gå med i Lidingöpartiet var självklart för mig eftersom de alltid har haft just det gröna Lidingö och ett begränsat byggande som sina kärnfrågor.

Dessutom känns det bra med ett lokalt parti som fokuserar på lokala frågor. När jag gick med i Lidingöpartiet fick jag nästan direkt en ersättarplats i teknik- och fastighetsnämnden och sedan 2018 är jag ordinarie ledamot. Nämndens frågor, som ligger mig varmt om hjärtat, är trafik, parker och grönområden, vatten- och avlopp samt hantering av avfall, frågor som dessutom är stommen i vårt samhälle. Att ta hand om all denna infrastruktur på ett bra och ekonomiskt effektivt sätt är avgörande för en välskött kommun.

Jag flyttade till Lidingö i mitten av 1980-talet efter att jag hade avslutat mina studier på KTH i väg- och vattenbyggnad. Då flyttade jag till Näset men sedan mer än 25 år bor jag i Torsvik. Där är det nära både till Centrum och till naturen. Jag älskar att promenera längs med havet och på Lidingö finns det verkligen många möjligheter till detta. I mitt yrkesliv har jag arbetat med logistik och senare inom förpackningsområdet. Jag jobbade med industriforskning inom skogsindustrin och förpacknings­branschen. En spännande kombination av teknisk forskning och gränssnittet människa-teknik.

Viktiga frågor för mig är hur vi ska kunna anpassa vårt samhälle till den utveckling som sker och få med oss människorna i förändringen. De stora frågorna om klimat och miljö kräver lösningar med tekniksprång snarare än små kliv. Men stora förändringar är ofta jobbiga för den enskilda människan och riskerar att misslyckas. Vad kan vi som politiker göra för att förändringsprocessen ska bli fram­gångsrik? Vilka processer kan vi påverka genom politiken?  Genom att vara lyhörda och lyssna på Lidingöborna har vi stora möjligheter att bygga det samhälle som många av oss vill ha. Grönt, småskaligt och med närhet till natur och kultur.