Lite mer om Göran Grahn

Jag har under hela livet tillbringat somrarna i familjens sommarstuga i Käppala och bor permanent på ön sedan 1987. Mitt politiska engagemang i Lidingöpartiet började i början på 1990-talet och jag suttit i Byggnadsnämnden, numera Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, sedan dess.

Min roll idag är att jag är vice ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden sedan valet 2014. Jag sitter även i styrelsen för Lidingö stads fastighetsbolag, samt är vice överförmyndare i Lidingö stad och ledamot av kommunfullmäktige.

Det politiska livet har till stor del präglats av arbete för att värna om naturen och kulturmiljöerna på Lidingö och att kämpa för bevara och rusta upp Södra Lidingöbanan. Ett arbete som i båda fallen har burit frukt.

Det privata arbetslivet har jag ägnat åt musiken som kyrkoorganist och cembalist. I fyrtioett år fram till pensioneringen i juli 2021 var jag museiintendent och chef för museet Stiftelsen Musikkulturens Främjande, som förvaltar en stor samling av äldre musikinstrument och manuskript. Jag driver även ett privat företag som orgelkonsult och gör restaureringsprogram för historiska kyrkorglar i både Sverige och Baltikum. Genom mitt arbete i det baltiska länder jag lärt mig de tre baltiska språken estniska, lettiska och litauiska och även lärt känna människorna och kulturen i de baltiska länderna, vilket jag uppskattat mycket.