Lite mer om Peringe Zetterberg

Jag är född och uppvuxen i Eskilstuna och kom till Stockholm för studier 1977. Jag har bott Stockholm city, Solna, Nacka och sedan 2003 på Lidingö. Efter civilekonomexamen har mitt yrkesliv varit inom Bank och Försäkring och som grundare och VD i ett medelstort IT-företag.

Redan under min studietid upptäckte jag Lidingö med sin fina natur och inte sällan åkte jag ut till Gåshaga värdshus för lunch.

Numera är Gåshaga där jag bor mitt paradis på jorden med dess närhet till skog och hav, jag kan inte tänka mig ett finare ställe att bo på.

Alla fina ställen kan dock lätt förstöras av klåfingriga politiker genom exploatering. Jag vill bevara Lidingös helt unika karaktär och är därför medlem och styrelseledamot i borgerliga Lidingöpartiet sedan 2014. Mitt politiska uppdrag är stadsrevisor i Lidingö Stad.

Genom ansvarsfull politik verkar Lidingöpartiet för en mycket varsam utveckling av bostäder och områden på ön. Vi har ett ansvar för att bevara den karaktär som har varit grundläggande för att människor vill bo på Lidingö. Lidingöpartiet är kommunens enda lokalparti och vi behöver inte rätta oss efter vad som bestäms på någon riksstämma likt övriga partier och därför kan vi garantera en varsam utveckling av vår ö. 

Det är inte bara bra bebyggelse som gör vår ö unik, det är dessutom rikligt med underbar natur. Lidingöpartiet är för ett bevarande av våra grönområden och naturreservat och vi vill gärna utöka naturreservaten. Vi är utomordentligt noga med att verka för att inga träd eller unika växter ska tas ned eller bort om man inte absolut måste. En ansvarsfull kommunal skötselplan för vår natur är en viktig grund att stå på. 

Lidingö är en kommun som aktivt stöttar idrottslivet vilket är en miljö som är såväl hälsosam som inkluderande. Jag har själv under ungdomsåren spelat både handboll, fotboll och bandy och det har betytt mycket i mitt liv, såväl socialt som fysiskt. Det finns ett rikt utbud av idrott för barn och vuxna men även motion i olika former för de lite äldre. Ett aktivt liv för våra ungdomar och lättillgänglig motion för vuxna är en ledstjärna för Lidingöpartiet vilket passar mig väl.

Jag vill att Lidingö ska vara en trygg plats att bo på och Lidingöpartiet har länge verkat för att få lokala områdespoliser som är stationerade på ön. Vi har också varit drivande för fler kameror på ön och på Lidingöbroarna samt för en rekrytering av väktare. Ingen ska behöva känna otrygghet i sitt hem eller på offentlig plats och därför kommer partiet inte att slå sig till ro med ”nej” eller en avvaktande hållning från någon myndighet.

Genom en ansvarsfull politik i den styrande majoriteten där Lidingöpartiet ingår så är Lidingö Stad en kommun med en mycket god ekonomi. Med en låg skatt och hög kvalité per investerad skattekrona i vård, omsorg, skola och anläggningar är Lidingö Stad en förebild för många kommuner.

Kom ihåg att man inte behöver rösta likadant i riksdagsvalet som i kommunalvalet. Ge Lidingöpartiet ditt förtroende genom att lägga din röst på öns enda lokalparti, Lidingöpartiet, och vi kan garantera dig att bara ha Lidingöbornas och Lidingös bästa för ögonen.