Lite mer om Anders Paulsen

Jag är född på Lidingö 1960 och bodde här fram till jag ryckte in i lumpen. Jag har sedan bott på Tranholmen och på fastlandet i Danderyd fram till 2018 då jag flyttade hem till Lidingö igen. Bor nu i Gåshaga tillsammans med min sambo Madeleine. Jag har syskon, barn och barnbarn på ön.

I över 25 år har jag jobbat aktivt inom lokalpolitiken i Danderyd. Jag avslutade mina politiska uppdrag efter valet 2018. Efter att ha ”vilat” från politiken några år lämnade jag Moderaterna och anslöt mig till Lidingöpartiet under 2021. Jag ser mycket fram emot att engagera mig i de lokala frågorna på ön för att hjälpa till att göra ett fint, grönt och trevligt samhälle ännu bättre.

Civilt driver jag sedan ca 30 år en gymnasiefriskola i Danderyd, Marina läroverket – med tillhörande rederi med segelfartyg och skärgårdsbåtar. Jag grundade denna verksamhet 1992. Jag har fungerat som VD fram till nu (1 feb 2022) då jag lämnar detta uppdrag för att skapa tid för andra uppdrag och intressen. Under 80-talet jobbade jag i Lidingö kommun, på kommunens fritidsgårdar, fritidskontoret och Båtsportgården/segelfartyget Ellen.

Jag har en sjöbefälsutbildning från Chalmers i botten med ett antal påbyggande vidareutbildningar i ekonomi, juridik och logistik, främst inom det marina yrkesområdet.

Jag har ett långt och flitigt engagemang som ledare i idrottsrörelsen bakom mig, främst inom fotbollen, både här på ön och i Danderyd. Som ung spelade jag både fotboll och handboll här på Lidingö. Båt- och skärgårdsliv är viktig rekreation för mig.

För mig är det jätteviktigt att vi behåller Lidingö som den gröna fina ö det är. Våra grönområden ska bevaras. Det vi bygger framöver ska vara väl anpassat till öns särart och bidraga till att förstärka bilden av Lidingö som skärgårds- och villastad.

Jag brinner speciellt för utbildnings- och fritidsfrågor, men engagerar mig gärna i all verksamhet som staden bedriver – för Lidingöbornas bästa!