Lite mer om Hans Grundell

Jag kom som barn med föräldrar och syskon till Lidingö från Gävle. Det var 1945 på hösten, gick sedan i Klockargårdens folkskola och i Lidingö Högre Allmänna Läroverk, där jag tog studenten 1960. Härpå följde utbildning till reservofficer vid kustartilleriet och studier till pol.mag. vid Uppsala Universitet.

Arbetslivet tillbringade jag på olika avdelningar inom Riksförsäkringsverket, sedermera på Försäkringskassans ekonomistab efter sammanslagningen av de två myndigheterna, där den förstnämnda bl.a. varit tillsynsmyndighet för den sistnämnda.

Lidingö har för mig alltid varit den ideala platsen att bo på. Här finns, förutom de flesta affärer man kan önska sig, vederkvickande natur och möjligheter till motion i olika former. Här finns också många föreningar som erbjuder samvaro kring gemensamma intressen. Därtill har jag efter alla år på ön mängder av vänner och bekanta här, vilket betyder mycket för mig liksom att jag har min dotter med familj i Bodal. Jag har förutom i föräldrahemmet på Skogsvägen bott många år i Larsberg, men bor numera i Käppala.

Sedan jag blev medveten om Lidingöpartiet och vad detta parti stod och fortfarande efter snart 50 år står för har det varit självklart vilket parti jag skulle rösta på i lokalvalen. Jag ser bevarad natur och kulturhistoriska värden, varsam utveckling och småskalighet som viktiga centrala värden för ett Lidingö med en god för att inte säga livsbejakande boendemiljö. Alltså just det som Lidingöpartiet vill verka för, utan att för den skull vara ett nejsägarparti. Mitt politiska engagemang för Lidingöpartiet inleddes 2004 och på den vägen är det.