Lite mer om Eva Dunmurray

Min familj och jag är Lidingöbor sedan flera generationer tillbaka. Under uppväxttiden bodde jag på Vasavägen samt i Mosstorp för att sedan flytta till Islinge och Brevik, där jag numera är bosatt. Jag har röstat på Lidingöpartiet så länge jag kan minnas, så när jag lämnade arbetslivet inom bank & finans kändes det naturligt att bli aktiv inom partiet och politiken på Lidingö.

Viktigt för mig är att bevara våra grönområden och att vi håller igen på byggandet av nya bostäder samt att vi behåller småskaligheten och bevarar och utvecklar våra små centrum .

Att höja och bevara livskvaliteten för oss Lidingöbor är viktigt för mig. Det innefattar en bra skola och förskola för barn och ungdomar samt en behovsanpassad vård och omsorg med valfrihet och hög kvalitet .

Lidingö stad har en god ekonomi. Genom att vara effektiva i den kommunala förvaltningen kan vi fortsätta att möta Lidingöbornas behov på ett bra sätt. Behov som bland annat rör hälsa och välbefinnande genom fler platser för idrott och motion i alla åldrar. 

Att bevara  hög livskvalitet för oss och kommande generationer betyder även att vi måste skynda på med våra kommunala klimatanpassningar. Vi måste också ge Lidingöborna bra förutsättningar för att nå våra mål i klimatomställningen.

Jag tror på att alltid lyssna på Lidingöborna genom ”örat mot rälsen” samt att vi politiker och kommunens tjänstemän alltid samarbetar med Lidingös och Lidingöbornas bästa i fokus.

Jag är stolt och glad över det Lidingöpartiet har åstadkommit genom åren och ser att vi kan göra mycket bra tillsammans även i framtiden för att värna vår fina ö.