Lite mer om Jan Dunmurray. Sjöofficeren från Skåne som bott på Lidingö sedan 2003.

Jag tycker att Lidingö är en fantastisk plats att bo på med fina grönområden, nära till vatten och bara tjugo minuter in till city. För mig är det värdefullt att bevara vår fina miljö och levnadsvillkor, inte bara för oss själva utan även för att kommande generationer ska få en chans att kunna leva så som vi önskar.

Jag har valt att gå med i Lidingöpartiet då detta parti motsvarar mina värderingar och partiet har länge verkat för att inte bygga sönder eller förstöra grönområden och andra unika miljöer som vi har på ön.

Det är även viktigt för mig är att vi som bor här ska kunna känna oss trygga och röra oss över ön oavsett tidpunkt på dygnet. Säkerhet och trygghet skapas genom engagemang och samverkan mellan privatpersoner, företag och organisationer som idrottsföreningar samt kommun och polis. En grundförutsättningen är att vi har stationär polis på ön som känner Lidingös speciella problem och miljöer och som kan arbeta förebyggande och vara ständigt närvarande.