LidingöPartiveteranen, båtvännen och hedersmedlemmen Bosse Knutsson berättar om hur LidingöPartiets bildades för över 50 år sedan

Under 1960-talets senare del hade Högerpartiet på Lidingö ensam majoritet (mer än 50 %) i kommunfullmäktige och Drätselkammarens (numera Kommunstyrelsens) ordförande Igor Holmstedt var i praktiken den som ensam bestämde vad som skulle göras inom kommunen.  Igor var heltidsanställd politiker och naturligtvis representant för Högerpartiet. 1969 övergick Högerpartiet till att bli Moderaterna.

I slutet på 1960-talet beslutades att ett nytt stadshus skulle byggas och samtidigt ett köpcentrum med flera punkthus (som de höghus som idag finns i Torsvik), där kontor skulle vara det huvudsakliga innehållet. Köpcentret var tänkt att byggas där nuvarande stadshusparkeringen ligger. Uppdraget att rita det hela gick till Sten Samuelson (professor i arkitektur i Lund).

När förslaget presenterades i kommunfullmäktige någon gång 1967–1968 och också kom till allmänhetens kännedom väckte det mycket starka känslor, också hos en del personer inom Högerpartiet. Då bildades en grupp som kallade sig ”Rädda Lidingö” och som bestod av många vanliga Lidingöbor, men även av politiker. Från Högerpartiets fullmäktigegrupp ingick bland andra arkitekten Hans Anker Holst, Bengt Nyhed och Bengt Dahlgren, som är min fru Barbros äldsta broder. Dessa tre återkommer senare nedan. Rädda Lidingö samlade in över 5 000 namnunderskrifter som protest mot centrumbyggandet enligt förslaget. Namnunderskrifterna presenterades för Igor Holmstedt som dock gjorde helt klart att denna protest inte skulle få någon inverkan alls på beslutet att gå vidare med byggnation av ett nytt stadshus och resten enligt förslaget.

Inför 1970 års val till kommunfullmäktige hade de tre ovannämnda brutit med Moderaterna (f.d. Högerpartiet) på Lidingö och ställde upp med ett antal kandidater till fullmäktigevalet 1970 under namnet ”Alternativ 70” och man fick också in två ledamöter i fullmäktige vilket bidrog till att Moderaternas hegemoni på ön bröts.

Någon gång mellan 1970 och 1973 (då nästa val hölls, det var 3 år mellan val på den tiden) så bildades hemma hos Bengt Nyhed en grupp som gavs namnet ”Miljöpartiet på Lidingö” och då var jag med liksom Inger Damberg och några till. Vi var 14 personer närvarande vill jag minnas, bl. a. också Bengt Barkman.  Miljöpartiet på riksplanet fanns inte då (bildades 1981).  Men det fanns en man i Stockholm som hade mönsterskyddat namnet och som påpekade detta för oss senare. Det blev ändå så att vi gick till val 1973 med det namnet och till det valet hade vi också antagit vår slogan ”Grön Skön Ö” och en logga som Ardy Strüwer ritade. Den loggan och den slogan har vi kvar än idag!

Till 1976 års val hade vi bytt namn till Lidingöpartiet.

Detta är mina minnen från LidingöPartiets bildande och första år. Det finns mycket att berätta från denna tid, bl.a. hur mycket andra partier i fullmäktige bråkade på oss och sade att vi bara hade en enda fråga i kommunfullmäktige och att vi inte skulle överleva länge. Som alla vet idag blev så inte fallet. I valet 2022 ökade LidingöPartiet mest av alla partier och blev öns näst största parti!

Lidingö den 8 mars 2023

Bosse Knutson 

Hedersmedlem