Eva Dunmurray

Eva Dunmurray

  • Omsorgs- och socialnämnden (ledamot)
  • Socialutskottet (ersättare)
  • Kommunfullmäktiges arvodesberedning (ledamot)
Stäng meny