Göran Grahn

Göran Grahn

  • Partistyrelsen (ledamot, 1:e vice ordförande)
  • Kommunfullmäktige (ledamot)
  • Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden (ledamot, vice ordf.)
  • Lidingö Stads Fastighets AB (ledamot)
  • Vice överförmyndare i Lidingö stad
Stäng meny