Lidingöpartiet har haft partikonferens

I lördags genomförde Lidingöpartiet partikonferens #1 med förtroendevalda politiker och partimedarbetare inför valet 2022. De cirka 25-talet församlade fick bl.a. höra inspirerande föredrag av Naturskyddsföreningens Helena Klangemo och Lidingö Näringsliv genom ordförande Katarina Palmstierna och styrelseledamoten Christina Pihl.

Fokus för denna konferens var trygghetsfrågorna, trafikfrågor och klimatet ur olika perspektiv och vad vi måste göra för att även fortsatt säkra en ”Grön Skön Ö”.

Till vår stora glädje hade vi samsyn i många frågor med såväl Lidingö Näringsliv som Naturskyddsföreningen.

Två viktiga frågor för både Lidingöpartiet, Naturskyddsföreningen och Lidingö Näringsliv är att få till stånd en omdragning av Lidingöbanan via Lidingö centrum samt sammankopplingen med Spårväg City. Båda åtgärderna är en del i att stödja klimatomställningen. Vi kommer gemensamt att driva på i dessa frågor.

En annan viktig fråga är naturligtvis den tekniska klimatanpassningen av kommunens verksamhet för att bättre klara varmare somrar och kraftigare nederbörd. Så långt möjligt måste sommarens översvämningar i Lidingö centrum med omnejd, som bland annat drabbade affärsidkare, försöka förebyggas genom bättre vattenavrinning och liknande åtgärder.

Vi var även ense med Lidingö Näringsliv om att biltullarna för att infartsparkera i Ropsten måste bort. De är kontraproduktiva när det gäller att minska biltrafiken i Stockholms innerstad eftersom de innebär att man lika gärna kan fortsätta med bil in till innerstaden när man ändå blir debiterad biltull så fort man svänger in till Ropsten.