Lite mer om Siv Björkman

Jag är född i Stockholm i Vasastan där jag efter studentexamen i Djursholms Samskola 1960 fortsatte mina studier vid Stockholms universitet till en fil.kand.-examen. Först studerade jag två år sinologi för professor Bernhard Karlgren och även lite ryska och rysk historia vid slaviska institutionen. Därefter vidtog studier i konstvetenskap, arkeologi och etnologi.

Min examensuppsats ”En retrospektiv studie av kinesisk kalligrafi med utblickar mot västerländsk abstrakt konst” innebar en kombination av dessa studier.

Under åren 1962 – 1973 föddes min och min mans fyra barn. 1972 flyttade vi till Nyköping där jag arbetade på Sörmlands Länsmuseum som museipedagog och arkivarie.  Under åren växte samarbetet mellan länets skolor och museet genom att jag skapade olika historiska program.

Samtidigt arbetade jag som ordförande i Röda Korsets Nyköpingskrets och som ledamot i Sörmlands läns Röda Kors. Särskilt roligt var det att som ansvarig för Nyköpingskretsens 75-årsjubileum anordna en tre timmar lång jubileumsföreställning med riksansvarig ordförande för Sveriges Röda Kors som invigningstalare, samt musik, sång och dans med många aktörer, bland annat deltagare från flyktingförläggningen i Flen.

År 1986 lämnade jag Sörmlands Länsmuseum och grundade Konstgalleriet Sjöhästen vid Stora Torget i Nyköping, med såväl svenska som utländska utställande konstnärer. Vid långväga internationella besök invigdes utställningarna av både landets ambassadör och kulturattaché vilket gav en extra högtidlig inramning till arrangemangen.

Under två perioder var jag aktiv politiker i borgerliga blocket i Nyköping. Bland annat i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och socialnämnden.

År 1992 flyttade vi tillbaka till Stockholm där jag arbetade som Senior Advisor i World Population Foundation. Ett internationellt uppdrag med bas i USA och som arbetade med kvinnors reproduktiva hälsa i U-länder. Samtidigt hade jag uppdrag som sakkunnig inom konst och antikviteter på auktionshus och som handledare hos arbetsförmedlingen för olika yrkesgrupper.

År 2004 bosatte vi oss på Lidingö dit jag också flyttade Galleri Sjöhästen, som nu har fyllt 32 år och fortfarande är verksamt.

Vi känner att vi har landat för gott på ”Gröna Sköna Lidingö” och här kommer vi att stanna.