Screen Shot 2016-05-31 at 18.09.03Kommunstyrelsen har beslutat att avsluta planerna för ett akvarium vid brofästet. Orsaken är en sammanvägd bedömning av gestaltning, ekonomi och finansiering. Läs mer här>>

Lidingöpartiet har länge varit tveksamma till Akvatiska, både på grund av dess utformning och osäkerhet kring lönsamheten och finansieringen av själva projektet. Projektet har dessutom stött på mycket motstånd bland Lidingöborna, som anser att den unika platsen bör användas på ett sätt som är till glädje för fler Lidingöbor på ett bättre sätt. Det är viktigt att politiker lyssnar på Lidingöborna och det är viktigt att politiker kan ändra riktning i planer som går åt fel håll. Att Lidingöpartiet tillsammans med majoriteten tillsammans tog det inte helt lätta beslutet visar på handlingskraft och klokhet.

Inget nytt markanvisningsavtal för Akvatiska >>