Inget förnyat markanvisningsavtal för Akvatiska

Pressmeddelande                        2016-03-10

Inget förnyat markanvisningsavtal för Akvatiska

Vid ett möte med projektet Akvatiska i eftermiddags meddelande majoritetspartierna att de inte har för avsikt att förnya markanvisningsavtalen vid Torsvikskajen.

Från att inledningsvis varit positiva till projektet Akvatiska har stödet inom respektive majoritetsparti vänt, till ett alltmer och kraftigare ifrågasättande av projektet.

Vid en sammantagen bedömning så är det majoritetspartiernas uppfattning att de inte längre tror att projektet kommer att lyckas med att genomföra detta omfattande projekt. Denna bedömning har inte uppkommit över en natt utan har vuxit fram under en tid.

Med anledning av detta har majoritetspartiernas meddelat projektet att det inte avser att förnya markanvisningsavtalet. En konsekvens av detta är att majoriteten avser att avsluta det pågående planuppdraget vid Torsvikskajen.

 

Kontaktuppgifter:

Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) kommunstyrelsens ordförande, 073-079 30 50
Birgitta Sköld (LP) kommunalråd, 072- 226 42 56
Carl-Johan Schiller (KD) kommunalråd, 072- 725 33 79
Hans Barje (M) kommunalråd, 072-504 40 63