Varför staden säger upp kontrakt med vissa nyanlända

Därför säger Lidingö stad upp bostadskontrakt för nyanlända efter 2 år!


Lidingös kommunstyrelse fattade på måndagen beslut om att säga upp bostadskontrakt för nyanlända efter 2 år. Vissa oppositionspartier kritiserar detta, men för Lidingöpartiet är det viktigt att följa lagen och behandla alla Lidingöbor lika. 

Pia Wieck (LP) 2017-10-10 10:27
Det är ett helt logiskt och riktigt beslut, även när det gäller att tolka de olika lagar vi har att förhålla oss till. Bosättningslagen gäller för nyanlända. Man är knappast nyanländ hela livet, så frågan är hur länge? Då har vi en annan lag som handlar om etableringsinsatser som bedömer att man som nyanländ får hjälp i 24 månader. Det är logiskt utifrån denna lag att anse att man är nyanländ i 24 månader.

Betyder det att de som invandrat till Sverige efter 24 månader inte får hjälp? Absolut inte, däremot måste behoven bedömas och hjälpen ges enligt samma principer som för alla andra. Efter 24 månader tar andra lagar och regler över, som diskrimineringslagen eller principer för likabehandling, som ska ”främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion…”etc. Vår bedömning är att alla Lidingöbor ska behandlas lika.

Följ debatten på Lidingösidan >>