Efterlängtad 11-mannaplan för fotboll byggs i Dalénum

Tomten för fotbollsplanen i Dalénum är idag en övergiven parkeringsplats.

Behovet av fler stora fotbollsplaner på Lidingö är stort och i Lidingöpartiet är vi därför mycket glada att Dalénumplanen nu kan förverkligas. Den nya planen möjliggör för fler barn och ungdomar att fortsätta med sin idrott högre upp i åldrarna. Med Lidingöpartiets stora intresse även för värnande om viktiga grönområden och naturvärden kommer vi verka för att minst lika många träd som nu behöver fällas ska återplanteras på annan plats och att hela området i framtiden får en grön och skön atmosfär. I samråd med Naturskyddsföreningen på Lidingö kommer vi också föreslå ett antal åtgärder för att långsiktigt skydda den fina och känsliga naturen i de centrala delarna av Ekbacken från Larsberg ned mot Dalénumbryggan.

Idrott och motion bidrar till god hälsa, glädje, gemenskap, integration och förbättrade studieresultat. Därför vill Lidingöpartiet stödja möjligheten till mer idrott och motion för Lidingöbor i alla åldrar. Några andra positiva nyheter som också är på gång är ny truppgymnastikhall i Bodal för GT Vikingarna, breddning av Ekholmsnäsbacken för Freeskiers och Lidingö Slalomklubb samt ny bansträckning för Ekholmsnäs Golf. Att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och ungdomar är särskilt viktigt. Det är vanligt att ungdomar slutar med sin idrott i tidiga tonåren. Vi vill, i samverkan med idrottsföreningarna, skapa bättre förutsättningar för ungdomar att fortsätta med sin idrott högre upp i åldrarna.

Fotbollen är den största idrotten på Lidingö med flera tusen barn, ungdomar och föräldrar engagerade i föreningslivet. Intresset är stort bland både killar och tjejer. På grund av bristen på stora planer har det dock inte varit möjligt för alla att fortsätta spela fotboll i de övre tonåren. Detta är beklagligt eftersom vi vet vilken otroligt positiv inverkan sammanhållningen inom fotbollen har på barn och ungdomars hälsa och välmående. Den nya fotbollsplanen i Dalénum kommer möjliggöra att betydligt fler ungdomar kan fortsätta med sin idrott högre upp i åldrarna. Eftersom planen är fullstor medges matchspel 11 mot 11-lag eller två parallella matcher i 9 mot 9-lag. Detta innebär ett efterlängtat tillskott för både flick- och pojkfotbollen på ön.

Det finns ytterst få platser på Lidingö som tillåter anläggning av en ny, fullstor fotbollsplan. Med sitt läge nära de befolkningsrika bostadsområdena i Dalénum och Larsberg, samt bra kommunikationer, kommer den här planen att vara lättillgänglig för många. Det blir dessutom enkelt för många barn och ungdomar att utnyttja planen för spontanfotboll på tider som inte är uppbokade av föreningarna.

Placeringen av planen sker i huvudsak på en f.d. parkeringsplats. På kort sikt kommer projektet ändå att få negativa konsekvenser för vissa naturvärden genom att ett antal träd, som idag står i nordvästra delen av Ekbacken nedanför Larsbergsgaraget, behöver fällas för att göra plats åt den fullstora planen. Lidingöpartiet kommer verka för att minst lika många träd av samma art ska återplanteras på annan plats och att hela området även i framtiden får en grön och skön atmosfär. Den centrala delen av Ekbacken berörs inte av fällningar. Dock finns det en risk för ökat slitage på dess fina natur när fler människor kommer att befinna sig i området. I samråd med Naturskyddsföreningen på Lidingö kommer vi föreslå ett antal åtgärder för att långsiktigt skydda de stora naturvärden som finns i den vackra lövskogslunden. En åtgärd vi vill jobba för är att återplantera ädla lövträd på den öppna gräsytan som angränsar till den planerade fotbollsplanen. Då skapas en buffertzon mot de centrala och mest känsliga partierna av Ekbacken. Att omdirigera gångtrafiken från de många små stigarna till de stora befintliga gångstigarna är ett annat exempel på åtgärder som vi kommer att föreslå.

Evelyn Lewandrowski (LP), ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Mikael Sens (LP), ersättare i kultur- och fritidsnämnden och ersättare i kommunstyrelsen

Niclas Fredrikson (LP), ledamot i utbildningsnämnden och ersättare i kommunstyrelsen