LidingöPartiet vill ha en skola med Sveriges bästa resultat – där alla mår bra!


LidingöPartiet förstärker besättningen i Utbildningsnämnden med rutinerade politikern Christel Söderberg. 
Övriga ledamöter är Ellinor Rückert och Anders Paulsen.

I Sverige har vi skolplikt och det innebär att vi som jobbar med ungdomar, barn och skola har ett uppdrag att se till så att alla elever får de allra bästa förutsättningarna för att lyckas i skolan. Men också för att trivas och må bra.

Många pratar ofta om att Lidingö ska ha de bästa skolorna i Sverige. Men vad menar man egentligen med det? För många innebär det höga betyg som kan mätas med andra kommuners resultat.

Självklart är det viktigt med bra betyg för att kunna söka den gymnasieutbildning man helst vill komma in på, men LidingöPartiet menar att för att bli den bästa skolan i Sverige krävs det så mycket mer än att bara visa upp höga betygssnitt.

Många elever som sätter sin fot på skolgården känner oro och stress och får en klump i magen, det är något vi alla inom skolan måste jobba med för att bryta i tid.

Psykisk ohälsa bland unga är idag ett stort och utbrett problem som ofta leder till utanförskap samt stora svårigheter att komma ikapp och slutföra sina studier samt hitta jobb som unga vuxna.

Hemmasittare som av olika anledningar inte kan eller orkar gå till skolan får ofta stora problem och hamnar efter i skolarbetet, vilket även försvårar det sociala livet.

Alla barn har olika förutsättningar och då måste vi ge dem rätt stöd och verktyg för att lyckas och må bra.

Det är viktigt med en mänsklig och förstående skola där det finns personligt engagemang och där man har samma rättigheter oavsett val av skola.


LidingöPartiet vill

  • att skolhuvudmannen i god tid ska sätta in stöd och hjälp till elever som behöver för att de skall klara av både grund- och gymnasieskolan med godkända betyg.
  • att alla elever ska ha tillgång till en väl fungerande elevhälsa och ungdomsmottagning som arbetar uppsökande. 
  • stärka en inkluderande fritidsverksamhet i skolorna med personal som stöttar och lyssnar och tidigt fångar upp problem.
  • att fullgod läxhjälp skall kunna erbjudas inom skolans ram för att alla skall kunna få lika möjligheter oavsett hemförhållanden.
  • att skolan lär ut en god studieteknik till elever redan i tidig ålder. Det gynnar särskilt elever som inte har akademiskt skolade föräldrar.

LidingöPartiet vill ha en skola för alla!

Skolan är för en stund. Men lär för livet!

LidingöPartiets representanter i Utbildningsnämnden

Christel Söderberg

Ellinor Rückert

Anders Paulsen