Lite med om Daniel Ringskog

Som utexaminerad civilingenjör är jag oroad över världens förlamning när det gäller att ta itu med det överhängande behovet av energiomställning och miljöanpassning som krävs för att minska världens koldioxidutsläpp.  Här i Sverige är det sorgligt att ansvariga rikspolitiker har skapat flera problem än de har löst, och att vi därför har begränsat utrymmet att ta itu med kommande problem.

Mycket av detta beror sannolikt på en politik driven av inom ämnesområdet okunniga och oerfarna karriärpolitiker som värnar mer sina egna politiska karriärer än landets bästa. Jag är därför stolt över att företräda ett parti som består av ideella politiker med gedigen arbetslivserfarenhet och den livsmogenhet som kommer med åren, någonting som Sveriges politiska landskap verkligen behöver.

När det gäller mig själv är jag är inte uppvuxen på ön utan flyttade hit 2014. Jag har bott och jobbat mycket utomlands, bland annat i Storbritannien, Kanada och USA. Min familj har dock varit bosatt på ön sedan många år, därför var det naturligt för mig att söka mig till vårt fantastiska Lidingö när jag flyttade tillbaka till Sverige.