Lite mer om Marie-Louise Ögren

Jag är född och uppvuxen på Lidingö och har i stort sett bott på denna fina ö hela livet. Har gått i skola på Lidingö och tillhörde första studentkullen på dåvarande Södra Läroverket, numera Hersby gymnasium. Har tre vuxna barn och fem barnbarn i varierande åldrar.

Utbildnings- och skolfrågor ligger mig varmt om hjärtat. Den satsning man gör på barn och ungdomars skolmiljö och utbildning ser jag som helt grundläggande för det samhälle vi bygger för framtiden. En trygg och kreativ skolmiljö anser jag också vara en viktig faktor för barn och ungdomars psykiska hälsa.

Jag har under mitt yrkesliv arbetat med utbildningsfrågor. Jag är legitimerad psykolog/ psykoterapeut och docent i psykologi. Tidigt i min yrkeskarriär arbetade jag som skolpsykolog i Stockholm söderförorter. Hade då i min yrkesroll också nära samarbete med sociala myndigheter och Barn och ungdomspsykiatrin (BUP). Under ett flertal år var jag verksam som psykolog på Studenthälsan i Stockholm. Härutöver har jag under cirka 30 år arbetat som universitetslektor vid Stockholms universitet, både med undervisning av bland annat blivande psykologer samt forskning inom utbildningsområdet.